Quantcast
< sekcia Regióny

Platforma Kultúrna Bratislava vyzýva prehodnotiť neposkytnutie dotácií

Ilustračná snímka. Foto: deutschebank.ge

Bratislavský kraj poznamenáva, že tento rok počíta s výpadkom príjmov vo výške približne ôsmich miliónov eur.

Bratislava 5. mája (TASR) – Neformálna platforma Kultúrna Bratislava, ktorá združuje desiatky subjektov, vyzýva Bratislavský samosprávny kraj (BSK), aby prehodnotil zámer neposkytnúť tento rok dotácie z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy (BRDS) pre oblasť kultúry. Takéto rozhodnutie by mohlo podľa platformy znamenať ohrozenie profesionálnej kultúrnej činnosti, v niektorých prípadoch aj jej zánik. Kraj poznamenáva, že zatiaľ nie je ešte o ničom rozhodnuté, avšak zdôrazňuje, že si treba uvedomiť niekoľko faktov.

"Uvedomujeme si, že aktéri pôsobiaci v kultúrnej sfére nie sú jedinými, ktorí trpia v dôsledku súčasnej krízy. Naopak, veľká časť nezávislej kultúrnej scény reálne solidarizuje s ďalšími znevýhodnenými a ohrozenými skupinami prostredníctvom priamej pomoci. Teraz sme to však my, kto sa potrebuje udržať nad hladinou," píše sa v stanovisku platformy adresovanom vedeniu kraja a poslancom, ktoré má TASR k dispozícii.

Platforma upozorňuje na to, že prípadné rozhodnutie neprideliť plánované kultúrne dotácie z BRDS by výrazným spôsobom prehĺbilo súčasnú zložitú situáciu, v ktorej sa časť bratislavskej kultúrnej scény ocitla. "Kultúra ako celok patrí k odvetviam, ktoré boli vládnymi opatreniami reagujúcimi na situáciu so šírením koronavírusu zasiahnuté ako prvé," konštatuje platforma, poukazujúc najmä na fakt, že v prípade organizácií nachádzajúcich sa mimo zriaďovateľskej pôsobnosti verejnej správy je výpadok vážnym, až likvidačným ohrozením.

Platforma v tejto súvislosti pripomína Stratégiu rozvoja kultúry BSK na roky 2015 - 2020, kde je BRDS charakterizovaná ako hlavný nástroj kultúrnej politiky kraja a hovorí o dôležitosti prínosu tzv. nezriaďovanej kultúry pre celkovú kultúrnu ponuku v kraji. Podotýka tiež, že kultúrna činnosť realizovaná nezávislými subjektmi nie je voľnočasová aktivita, ale profesionálna činnosť, ktorá sa snaží adaptovať svoje aktivity na situáciu, ale popri tom "zvádza každodenný zápas o prežitie" či už vyjednávaním o odklade splátok nájmu za priestory alebo udržiavaním si spolupracovníkov.

Bratislavský kraj poznamenáva, že tento rok počíta s výpadkom príjmov vo výške približne ôsmich miliónov eur. Hľadá preto rozpočtové položky, v ktorých bude možné ušetriť financie. O tom, či sa bude v rámci BRDS pokračovať alebo ju kraj na tento rok pozastaví, rozhodnú poslanci koncom mája. "Pri rozhodovaní o ďalšom osude je tiež potrebné vziať do úvahy fakt, že mnohé podujatia sa nebudú môcť uskutočniť či už z dôvodu prijatých opatrení proti koronavírusu alebo preto, že plánovaný termín už uplynul," uviedla v reakcii pre TASR Veronika Beňadiková, vedúca tlačového oddelenia Úradu BSK.