< sekcia Regióny

Výsledkom kontroly cudzineckej polície je 16 vyhostených Gruzíncov

Cudzinecká polícia v Nitre vykonala kontroly v súčinnosti s ÚPSVaR Nitra, Inšpektorátom práce Nitra a ďalšími zložkami PZ (MJ PZ Bratislava, PMJ Nitra a OO PZ Nitra) na prebiehajúcej stavbe polyfunkčného komplexu nachádzajúceho sa v Nitre, kde boli kontrolovaní štátni príslušníci tretích krajín, v prevažnej miere z Gruzínska a Ukrajiny. Foto: FB Polícia Slovenskej republiky

Počas kontroly boli zároveň zistené priestupky na úseku cudzineckého režimu, za čo im boli uložené blokové pokuty vo výške 4380 eur.

Nitra 18. februára (TASR) – Šestnásť vyhostených Gruzíncov je výsledkom akcie cudzineckej polície v Nitre. Tá vykonala v súčinnosti s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra, Inšpektorátom práce Nitra a ďalšími zložkami Policajného zboru kontrolu na stavbe polyfunkčného komplexu v Nitre. Spoločne skontrolovali štátnych príslušníkov tretích krajín, v prevažnej miere z Gruzínska a Ukrajiny. „Počas kontroly boli zároveň zistené priestupky na úseku cudzineckého režimu, za čo im boli uložené blokové pokuty vo výške 4380 eur,“ informovala polícia.

Okrem zistených priestupkov polícia zistila, že 16 štátni príslušníci Gruzínska vykonávajú pracovnú činnosť bez príslušných oprávnení a udelených výnimiek, teda v rozpore so zákonom. „Z uvedeného dôvodu sme pristúpili k predvedeniu týchto cudzincov podľa zákona o pobyte cudzincov v súvislosti s konaním o ich administratívnom vyhostení z územia SR. Všetkým predvedeným cudzincom boli vydané rozhodnutia o administratívnom vyhostení s uloženým zákazom vstupu na územie SR a členských štátov Európskej únie na dobu jedného roka a bola im určená 15-dňová lehota na vycestovanie,“ potvrdila polícia.