< sekcia Regióny

P. Pollák požiada o vyradenie špeciálnej školy v Rokycanoch zo siete

Na snímke splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Peter Pollák. Foto: TASR – Milan Kapusta

Podľa jeho slov dôvodom na vyradenie zo siete je zistenie, že škola na elokovanom pracovisku závažným spôsobom porušila zákonné normy, ktoré platia pre každého zriaďovateľa.

Prešov 30. novembra (TASR) – Súkromná špeciálna základná škola v Rokycanoch v okrese Prešov by mala byť vyradená zo siete škôl. Myslí si to splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Peter Pollák, ktorý o to požiada ministerstvo školstva. Uviedol to dnes na brífingu po rokovaní s vedením tejto školy. Predpoludním si zisťoval bližšie podrobnosti o zriadení a fungovaní školy na Okresnom úrade v Prešove. Podľa jeho slov dôvodom na vyradenie zo siete je zistenie, že škola na elokovanom pracovisku závažným spôsobom porušila zákonné normy, ktoré platia pre každého zriaďovateľa.

Na snímke splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Peter Pollák, vpravo učiteľka zo školy v pozadí. Učiteľka kritizovala splnomocnenca, že sa v jej prítomnosti a ďalších, ktorí nevedia po rómsky Peter Pollák v škole rozprával s miestnymi Rómami po rómsky.
Foto: TASR – Milan Kapusta


Podľa Polláka do špeciálnej základnej školy v Rokycanoch boli účelovo preraďované deti z riadnej základnej školy na základe neštandardných psychologických testov. Ako uviedol, zlyháva kontrola nad špeciálnym školstvom, neexistujú zoznamy, či deti absolvovali všetky potrebné diagnostické vyšetrenia. Poukázal aj na skutočnosť, že škola zamestnávala človeka, ktorý v rovnakom čase mal dva úväzky ako pedagóg. Tento systém umožňuje neefektívne využívanie verejných zdrojov. Pollák ďalej uviedol, že zriaďovateľ školy nepožiadal ani hygienu o súhlas na prevádzkovanie školského zariadenia v týchto priestoroch, ktoré nezodpovedajú žiadnym štandardom.

Na snímke riaditeľka školy počas brífingu pred školou.
Foto: TASR – Milan Kapusta


„Sú tu závažné pochybenia aj zo strany štátnych úradníkov na okresnej úrovni, ktorí nekontrolovali ani raz túto školu. Posielali sem peniaze zo štátneho rozpočtu bez toho, aby kontrolovali, ako škola funguje,“ povedal Pollák. Poukázal aj na závažné podozrenia na priame prepojenie štátnych úradníkov na túto školu. Preto podal podnet na prokuratúru.

„Vyšetrovanie beží. Podal som trestné oznámenie z troch závažných skutkov – zo zneužívanie právomoci verejného činiteľa, neefektívne využívanie verejných zdrojov a hrubé porušenie práv dieťaťa. Viem o tom, že polícia už začala konať,“ potvrdil splnomocnenec.

Na snímke vľavo Ján Godla, jeden z rodičov, ktorému tu chodia deti do školy sa vyslovil za jej zachovanie.
Foto: TASR – Milan Kapusta


Pollák uviedol, že zhromažďuje informácie, kde všade sa ešte podobné školy nachádzajú. Chystá sa podať podnet na štátnu školskú inšpekciu, aby preverila podozrivé školy, ktoré realizujú podobnú činnosť. Trvá na tom, aby žiaci v prípade problémov s učením boli testovaní výlučne predpísanými testami, ktoré sú určené na diagnostikovanie dieťaťa, či patrí, alebo nepatrí do špeciálnej základnej školy.

Vedúca odboru školstva na Okresnom úrade v Prešove Kvetoslava Komanická uviedla, že v ich kompetencii nie je kontrolovať výchovno-vzdelávací proces, správnosť zaradenia detí a diagnostiku, toto všetko môže kontrolovať iba štátna školská inšpekcia, ktorá už začala konať a uložila škole aj oparenia. Následne môže skontrolovať ich plnenie a až v prípade, že sa tak nestalo, môže podať návrh na vyradenie školy zo siete. S inšpekciou už dlhšie ústne komunikujú o tomto prípade, nemajú to však zachytené na „papieri“.

Na snímke vchod do školy.
Foto: TASR – Milan Kapusta


„Až keď je vyradená škola zo siete, nastupuje okresný úrad, odbor školstva. V našej kompetencii je určenie školských obvodov, kde budú deti po vyradení školy zo siete pokračovať v povinnej školskej dochádzke. Keďže ide o deti z obcí, ktoré majú svoju kmeňovú školu, ani tu nevidím problém, lebo sa vrátia na svoje školy,“ uviedla Komanická.

Do špeciálnej školy v Rokycanoch chodí podľa zistení Polláka aktuálne 54 detí, okrem nich sem bolo preradených aj vyše 20 detí, ktoré sú momentálne v zahraničí. Riaditeľka školy sa odmietla pre média vyjadriť. Škola bola počas rokovania s Pollákom zamknutá a do vnútra púšťal SBS-kár iba rodičov žiakov.