< sekcia Regióny

Ponitrianske múzeum predstaví najnovšie poznatky o Oponickom hrade

Oponický hrad, archívne foto. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Návštevníci sa dozvedia aj informácie o stavebnom a historickom vývoji pamiatky, o každodennom živote na hrade v minulosti i o jeho súčasnej obnove.

Zlaté Moravce 16. júna (TASR) – Výsledky najnovších výskumov a poznatkov o Oponickom hrade prinesie výstava, ktorú 18. júna sprístupní Ponitrianske múzeum vo svojej pobočke v Zlatých Moravciach. Nová expozícia je výsledkom spolupráce múzea s Katedrou archeológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína filozofa (UKF) v Nitre a občianskeho združenia Apponiana.

Výstava predstaví závery najnovších archeologických výskumov na hrade. Návštevníci sa okrem toho dozvedia aj informácie o stavebnom a historickom vývoji pamiatky, o každodennom živote na hrade v minulosti i o jeho súčasnej obnove. „Oponický hrad počas archeologického výskumu vydal zo svojich útrob unikátne predmety. Sú medzi nimi mince, zbrane a súčasti jazdeckej výbavy, ale aj zlomky keramických nádob, kachlíc, dlaždíc, stavebné kovania, predmety každodennej potreby a mnoho iných nálezov,“ uviedla Zuzana Vilčeková z Ponitrianskeho múzea.

Ako doplnila, vybraná kolekcia týchto vzácnych predmetov s veľkou kultúrnou a historickou hodnotou vrátane obrazových a textových informácií je prvýkrát oficiálne prezentovaná práve na výstave v Múzeu v Zlatých Moravciach. Návštevníci si ju budú môcť pozrieť do 30. septembra.