< sekcia Regióny

Poplatky za prenájom pozemkov pod letnými terasami Žilina opäť nezvýši

Ilustračné foto Foto: TASR/Tomáš Halász

Letné terasy sa meniť nebudú.

Žilina 12. marca (TASR) – Mesto Žilina ani v tomto roku nezvýši poplatky za prenájom pozemkov pod letnými terasami, pričom zostávajú nezmenené od roku 2012.

Podľa primátora Žiliny Igora Chomu budú terasy vyzerať rovnako ako minulý rok. "V tomto čase pripravujeme zmluvy na prenájom mestských pozemkov na námestí. Terasy budú v rovnakom rozsahu ako minulý rok, možno v krajšom prevedení. Cena za prenájom sa v tomto roku nemenila," povedal Choma.

Hovorca mesta Žilina Pavol Čorba pripomenul, že už pred minulou letnou sezónou vybudovali na Mariánskom námestí systém fixného kotvenia dáždnikov. "Jednotný dizajn dáždnikov dotvára estetický vzhľad historického Mariánskeho námestia, ktoré je najnavštevovanejšou časťou mesta. V záujme mesta je, aby ani v tomto roku neutíchol život v historickom centre počas leta, preto už začalo pracovať na uzatváraní zmlúv o prenájme pozemkov pod letnými terasami," uviedol Čorba.

Jednotlivé tarify za prenájom boli schválené v roku 2012

Doplnil, že v prípade konkrétnej žiadosti o prenájom pozemku vyhotoví Mestský úrad v Žiline Oznámenie o zámere prenajať majetok priamym prenájmom. "Uvedie v ňom jednoznačnú identifikáciu majetku, ktorý chce prenajať, dĺžku nájmu, účel nájmu a lehotu na podávanie cenových ponúk záujemcov. Oznámenie bude zverejnené na úradnej tabuli mesta Žilina a na internetovej stránke mesta najmenej 15 dní. V prípade letných terás je podmienkou v zmysle schváleného všeobecne záväzného nariadenia (VZN) existencia stálej prevádzky reštauračného, kaviarenského, pohostinského alebo cukrárenského charakteru záujemcu v priamej väzbe na pozemok," dodal hovorca mesta Žilina.

Mestské zastupiteľstvo (MsZ) v Žiline schválilo podľa neho v roku 2012 nájomné za pozemky pod letnými terasami v Mestskej pamiatkovej rezervácii a na Námestí A. Hlinku na 0,53 eura na deň za meter štvorcový (m2). Na sídliskách Hájik, Solinky, Vlčince, Hliny, v Sade SNP, na Ulici J. M. Hurbana, na Ulici Jána Milca na 0,31 eura na deň za m2 a na ostatnom území mesta na 0,15 eura na deň za m2. "Cena za plochu letnej terasy na Mariánskom námestí ostáva aj v tomto roku nezmenená. To znamená, že plocha v rozsahu letnej terasy, výmerou zodpovedajúca pozemku pod 'laubňou' pred konkrétnym domom, v ktorom sídli stála prevádzka a s ktorou je terasa v priamej väzbe, je za cenu jedno euro počas celej doby nájmu. Každý ďalší začatý štvorcový meter je za cenu 0,53 eura na deň za m2," uzatvoril Čorba.