< sekcia Regióny

Poplatky za komunálne odpady v B. Štiavnici sa od budúceho roka zvýšia

Na snímke Námestie sv. Trojice. V Banskej Štiavnici. Foto: TASR/Jana Vodnáková

Kým doteraz platil obyvateľ mesta ročný poplatok vo výške zhruba 23 eur, po novom zaplatí približne 34 eur.

Banská Štiavnica 23. októbra (TASR) - Obyvatelia Banskej Štiavnice si od budúceho roka za nakladanie s komunálnymi odpadmi priplatia. Zvýšenie poplatkov sa dotkne aj podnikateľských subjektov, poslanci s účinnosťou od januára budúceho roka schválili aj zvýšenie poplatku za množstvový zber. Pre podnikateľov, ktorí nevyužívajú zberné nádoby, zaviedli špecificky označené vrecia.

Miloš Veverka z mestského podniku Technické služby priblížil, že sadzby sa menia pomerne zásadne. Kým doteraz platil obyvateľ mesta ročný poplatok vo výške zhruba 23 eur, po novom zaplatí približne 34 eur. "Musím zdôrazniť, že poplatok 23 eur sa nemenil od roku 2012. Takže sme tu mali dlhé obdobie, kedy sa platilo bez zmeny pomerne nízky poplatok," zhodnotil.

Poslanci tiež odsúhlasili zvýšenie poplatku pre podnikateľské subjekty, ktoré majú množstvový zber. "Ten poplatok sa zmení z 0,01 eura za liter na 0,015 eur za liter zmesového komunálneho odpadu," vysvetlil Veverka.

Zmeny nastanú aj pre tých podnikateľov, ktorí pre nedostatok priestoru nevyužívali zberné nádoby a odpad nechávali vo vreciach. Po novom budú musieť používať špecificky označené a na to určené vrecia s objemom 120 litrov, ktoré si budú môcť zakúpiť v klientskom centre mestského úradu. V poplatku za vrece už budú zohľadnené náklady na jeho výrobu, ale aj zneškodnenie odpadu.

K zvyšovaniu poplatkov za komunálne odpadov musela podľa kompetentných samospráva pristúpiť z viacerých dôvodov. Ide najmä o zvýšenie výdavkov na zber, uloženie a likvidáciu komunálneho odpadu. Tie sa odvíjajú aj od toho, do akej miery obyvatelia separujú odpad. Veverka upozorňuje, že kľúčová je práve nízka miera separovania odpadu v meste. Tá je v súčasnosti podľa jeho slov na úrovni 23 percent, čím sa mesto radí do tretej kategórie v systéme skládkových poplatkov. "Keby ľudia triedili poctivejšie, tak by skládkový poplatok mohol byť nižší, takže je to všetko na ľuďoch," zhodnotil. Naopak, ak sa mesto v separovaní nezlepší, na budúci rok sa poplatok ešte zvýši.

Dosiahnuť lepšie výsledky v tejto oblasti by podľa Veverku malo pomôcť aj zavedenie zberu bioodpadu, s ktorým začali tento rok a kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu, ktorý tvorí podstatnú časť komunálneho odpadu. Už v tomto mesiaci dostanú obyvatelia bytových domov zberné nádoby, do ktorých budú môcť tento odpad zbierať.