< sekcia Regióny

Mestský úrad v Poprade zavedie nový systém protikorupčného riadenia

Ilustračná snímka. Foto: TASR/ Oliver Ondráš

Pri jeho implementácii bude samospráva spolupracovať s Inštitútom manažérskych systémov (IMS) Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela.

Poprad 26. októbra (TASR) - Mesto Poprad pripravuje zavedenie najnovšieho systému protikorupčného riadenia. Pri jeho implementácii bude samospráva spolupracovať s Inštitútom manažérskych systémov (IMS) Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela. „Ide o pilotný projekt v rámci SR, pretože zatiaľ žiadna organizácia u nás sa nepodujala na implementáciu požiadaviek tohto štandardu na protikorupčné manažérstvo. Tento štandard výrazne eliminuje korupčné správanie, pretože norma ide nad rámec požiadaviek a opatrení platnej legislatívy,“ uviedol Ján Závadský z IMS Poprad.

Norma ISO 37001 z roku 2016 bola vydaná Medzinárodnou organizáciou pre normalizáciu v Ženeve a na jej tvorbe sa podieľalo 37 krajín zo všetkých kontinentov. Aj keď nebola zatiaľ prijatá do sústavy slovenských technických noriem, jej medzinárodná platnosť zaručuje vydávanie certifikátov protikorupčného riadenia aj na Slovensku. „Verím, že do leta budúceho roka budeme mať konkrétne výsledky, aby sme mohli požiadať o certifikát a predišli akýmkoľvek podozreniam a šumom o rôznom ovplyvňovaní. Ako prví na Slovensku chceme implementovať normu, ktorá zabezpečí zavedenie výrazne nadštandardných opatrení v boji proti korupcii,“ uviedol primátor Popradu Jozef Švagerko.

Táto norma je podľa radnice zároveň dôležitým signálom pre všetkých investorov, že v Poprade ich čaká korektné prostredie, kde sa im oplatí investovať. Norma kladie náročné požiadavky na zvyšovanie protikorupčných opatrení. Určuje klasifikáciu rizikových zamestnancov, obchodných partnerov a projektov. Certifikácia vyžaduje celý rad opatrení nadväzujúcich na analýzu rizík, ktoré mesto musí prijať a dodržiavať.

Proces implementácie pozostáva zo štyroch fáz, najprv je to vstupná analýza, nasleduje implementácia požiadaviek normy ISO 37001, potom predcertifikačný audit a na záver certifikačný audit realizovaný nezávislým a akreditovaným orgánom. „Mesto si na seba upletie bič. Najväčšia ťarcha je pritom na vedení mesta, ktoré musí opatrenia dodržiavať. Certifikačný orgán môže počas trojročnej platnosti certifikátu prísť a vykonať kontrolný audit, či je všetko v súlade s požiadavkami normy,“ uzavrel Závadský.