Quantcast
< sekcia Regióny

Poslanci vyzývajú primátora Popradu na zastavenie výstavby skládky

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Štefan Puškáš

"Matejovčanom hrozí, že pod ich oknami sa budú zhromažďovať a spracovávať tisíce ton odpadu, čo je bez verejnej diskusie neprípustné," skonštatoval poslanec František Majerský.

Poprad 2. júna (TASR) - V popradskej mestskej časti Matejovce sa má stavať skládka a priestor na spracovanie nebezpečného odpadu. Poslanci z klubu Tím Poprad 22 vyzývajú primátora Antona Danka, aby výstavbu zastavil. Vedúca odboru výstavby na Mestskom úrade v Poprade Kristína Horáková potvrdila, že k definitívnemu rozhodnutiu nedošlo. Primátor zdôraznil, že by neodsúhlasil takýto projekt bez podpory občanov.

Poslanecký klub pre médiá uviedol, že mesto pripravilo na zámer návrh zmeny územného plánu (ÚPN) a snaží sa ho "pretlačiť potichu a bez verejnej diskusie." Návrh počíta s premenou desiatich hektárov na plochy na zhodnocovanie odpadov mechanickou úpravou a následným využívaním na odpadové hospodárstvo, záväzné výkresy hovoria aj o plochách na znehodnocovanie nebezpečných odpadov. Poslanci tvrdia, že zámer sa okrem úradnej tabule nikde neobjavil a radnica o ňom neinformovala ani obyvateľov mestskej časti. Skládka sa má podľa nich nachádzať len 50 metrov od rodinných domov.

"Matejovčanom hrozí, že pod ich oknami sa budú zhromažďovať a spracovávať tisíce ton odpadu, čo je bez verejnej diskusie neprípustné," skonštatoval poslanec František Majerský. Poslanecký klub v tejto veci podá pripomienku na Okresný úrad aj na samosprávu. Upozorňuje tiež, že v zmene územného plánu nie je navrhnutá žiadna prístupová komunikácia ku skládke a plánovanému areálu. Obávajú sa, že na prístup sa bude využívať komunikácia z existujúceho hospodárskeho dvora napojeného na obytnú Bezručovu ulicu.

Horáková ubezpečila, že o téme budú s verejnosťou diskutovať 22. júna na schôdzi s Matejovčanmi, spolu so zástupcami spoločnosti Brantner a ďalšími odborníkmi. "Chceme vysvetliť podrobnosti a dopady takéhoto zámeru na ich život," dodala.

Do Popradu sa podľa poslaneckého klubu pravdepodobne sťahuje projekt, ktorý bol neúspešný v katastri obce Gánovce, práve pre odpor miestnych obyvateľov. Poslanec Igor Wzoš dodal, že navrhovaný systém odpadového hospodárstva má zahŕňať triediacu linku, krytú kompostáreň s technológiou suchej fermentácie a bioplynovú stanicu s výrobou biometánu. Bioplyn mal byť predávaný do priemyselného parku v Poprade - Matejovciach na vykurovanie. Takýto koncept by podľa poslancov zaťažil životné prostredie a negatívne ovplyvnil kvalitu života obyvateľov.

Spoločnosť Brantner sa obrátila na mesto so žiadosťou o umiestnenie skládky na spracovanie odpadu vo februári. V procese prerokovania zistili nesúlad medzi textovou a grafickou časťou, ktorý podľa mesta odstránia po prerokovaní všetkých pripomienok. "Predmetom zámeru je totiž zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov mechanickou úpravou a následným zhodnotením biologickými postupmi, teda tak, ako je to uvedené aj v pôvodnej žiadosti a regulačnom liste zmien a doplnkov," uvádza v stanovisku mesto. Na základe toho samospráva začala konanie v zmysle platnej legislatívy.

Primátor zdôraznil, že by neodsúhlasil takýto projekt bez podpory občanov. Dodal tiež, že zámer spoločnosti Brantner má svoje pozitíva i negatíva. "Verím, že odborníci i občania ho spoločne posúdia a dospejú ku konsenzu," uviedol Danko. Prisľúbil, že ak väčšina občanov Matejoviec bude proti, tak od projektu samospráva odstúpi. Snahu poslancov, ktorí na zámer upozornili, považuje iba za spôsob, ako na seba upozorniť pred blížiacimi sa komunálnymi voľbami.