Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 23. jún 2024Meniny má Sidónia
< sekcia Regióny

Postup inšpekcie voči prevádzkovateľovi odkaliska Poša bol zákonný

Na archívnej snímke výpust odkaliska v Poši do Kyjovského potoka. FOTO TASR - Roman Hanc Foto: TASR

Generálny riaditeľ SIŽP Ján Jenčo vníma rozsudok ako ďalšie veľké víťazstvo v prospech životného prostredia.

Košice 27. januára (TASR) – Krajský súd v Košiciach zamietol žalobu spoločnosti TP 2, ktorá napadla protokol z kontroly vykonanej Slovenskou inšpekciou životného prostredia (SIŽP). Súd tak potvrdil správnosť postupu aj závery inšpekcie, podľa ktorých prevádzkovateľ odkaliska Poša v okrese Vranov nad Topľou vypúšťal odpadovú vodu do povrchového recipientu bez potrebného povolenia, čím porušil zákon o vodách. TASR o tom informovala SIŽP.

Generálny riaditeľ SIŽP Ján Jenčo vníma rozsudok ako ďalšie veľké víťazstvo v prospech životného prostredia. „Som rád, že súdy potvrdili naše závery. Je to aj uznanie pre vysoko kvalitnú prácu inšpekcie. Vážim si to o to viac, že ide o náročný a dlhotrvajúci prípad, keď sme dokonca museli čeliť rôznym formám zastrašovania. Je naozaj nevyhnutné, aby si prevádzkovatelia zariadení znečisťujúcich životné prostredie uvedomili, že SIŽP nebude tolerovať porušovanie environmentálnej legislatívy,“ povedal.

Rozhodnutie súdu zatiaľ nie je právoplatné, právoplatnosť nadobudne doručením písomného rozsudku obom zúčastneným stranám.

Hlavný štátny vodoochranný dozor začali v subjekte uvedenej spoločnosti vykonávať v júni 2020. Inšpektori SIŽP počas kontroly zistili, že povolenie na vypúšťanie odpadových vôd do povrchového recipientu stratilo platnosť na konci roka 2018. SIŽP preto prevádzkovateľovi odkaliska uložila povinnosť prijať opatrenia na odstránenie zisteného nedostatku. Prevádzkovateľ závery z kontroly napadol žalobou, Krajský súd ju zamietol v stredu (26. 1.). Podľa SIŽP tým potvrdil právny názor a závery vyslovené inšpektormi. „Tieto zistenia budú podkladom na ďalšie konanie SIŽP, príslušných orgánov štátnej správy starostlivosti o životné prostredie, ako aj orgánov činných v trestnom konaní,“ dodáva.

Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR víta rozhodnutie súdu. "Inšpekcia životného prostredia si dôsledne plní svoje povinnosti a nesmie sa nechať zastrašovať," zdôraznil šéf rezortu Ján Budaj (OĽANO). MŽP vníma rozhodnutie súdu aj ako potvrdenie správnosti záveru SIŽP. Rozsudok označilo za kľúčový aj z hľadiska ukončenia kontrolných procesov v rámci rezortu, ktorých predmetom je preskúmanie pasivity orgánov starostlivosti o životné prostredie v minulosti. Envirorezort dodal, že podľa priebežných pozorovaní sa hladina odkaliska v Poši znížila a pripravuje sa na sanáciu tejto lokality.