Quantcast
< sekcia Regióny

Pralesy pod Suchým vrchom vo Veľkej Fatre budú prírodnou rezerváciou

Výmera rezervácie, vyhlásenej v roku 1988, sa po rozšírení zvyšuje z pôvodných 71 hektárov (ha) na 288,74 ha.

Bratislava 30. januára (TASR) – Ďalší zachovaný prales na území Slovenska dostane zákonnú ochranu. Od 1. februára sa totiž rozšíri prírodná rezervácia Suchý vrch v Národnom parku Veľká Fatra. Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR informovalo, že do existujúcej rezervácie boli zahrnuté prirodzené lesy prevažne pralesovitého charakteru v Zelenej doline, od Ostrého brda po Chýšky.

Výmera rezervácie, vyhlásenej v roku 1988, sa po rozšírení zvyšuje z pôvodných 71 hektárov (ha) na 288,74 ha. V jej pralesoch prevažuje buk alebo smrek. Najhrubšie smreky tam dosahujú priemer až 150 centimetrov a obvod až 460 centimetrov, pričom najstarší z nich má približne 460 rokov, priblížil envirorezort.

V rezervácii rastú aj javory, brest horský, jaseň štíhly, jarabina, osika, breza bradavičnatá, borovica lesná, lipa veľkolistá. Na skalách Radova niekoľko jedincov tisu a podľa generálneho riaditeľa Sekcie ochrany prírody a tvorby krajiny MŽP SR Rastislava Rybaniča stojí za pozornosť aj reliktný výskyt kosodreviny na skalnej troske Suchého vrchu.

"Slovenská republika sa v rámci protokolu o trvalo udržateľnom využívaní lesov, ktorý je súčasťou Karpatského dohovoru, zaviazala ochrániť lesy, ktoré majú charakter pralesov, a rozšírenie ochrany územia prispeje k naplneniu tohto cieľa," povedal Rybanič.

V rámci prieskumov sa na tomto území zaznamenalo 42 druhov lišajníkov, 11 druhov machorastov, 11 druhov húb a 32 taxónov vyšších rastlín, ktoré patria medzi vzácne alebo osobitne chránené druhy. Zistili tam 82 druhov vtákov, z toho 66 druhov v lokalite aj hniezdi. K najvzácnejším patria murárik červenokrídly a vrchárka červenkastá.

Projekt ochrany rezervácie vypracovalo FSC Slovensko v roku 2010 v rámci projektu Ochrana pralesov Slovenska. Spolufinancovaný je z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho spoločenstva, Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky prostredníctvom nadácie Ekopolis. Realizáciu projektu podporil aj Svetový fond na ochranu prírody (WWF). S vyhlásením prírodnej rezervácie súhlasili Lesy SR, š. p., ako rozhodujúci správca pozemkov v tejto lokalite, doplnil envirorezort.