< sekcia Regióny

Prešovské mestské základné školy prešli na elektronickú formu výučby

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Zápisy detí do základných a materských škôl budú prebiehať v nových termínoch. V prípade ZŠ to bude od 15. do 30. apríla, avšak bez prítomnosti detí.

Prešov 25. marca (TASR) - Všetkých 12 základných škôl (ZŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov plynule prešlo z prezenčnej formy výučby na elektronickú vrátane výchovných predmetov. Školy sú od 13. marca v súvislosti s výskytom nového koronavírusu zatvorené. TASR o tom informoval hovorca mesta Prešov Vladimír Tomek.

"Učitelia sa rýchlo prispôsobili novej situácii a v rámci povinnej elektronickej výučby sa žiakom prihovárajú aj online a môžu im tak vysvetliť novú látku napríklad priamo z obývačky. Okrem samotnej výučby prebieha elektronicky aj zadávanie domácich úloh, metodických listov a testov vrátane vyhodnocovania a hodnotenia. Domáce úlohy dostávajú žiaci na dennej báze, rovnako ako v škole, pričom učiteľ vždy určí či ide o krátkodobú, alebo dlhodobú úlohu. Prešovskí učitelia pri svojej práci najčastejšie využívajú webové portály Bez kriedy, VIKI, Taktik, Zborovňa, Eduworld a ďalšie," uviedol Tomek.

Učiteľky z materských škôl (MŠ) v týchto dňoch podľa jeho slov z domu zabezpečujú rôzne aktivity pre deti, taktiež v elektronickej forme. Takýmto spôsobom ponúkajú rodičom nové kreatívne formy trávenia času s deťmi a zároveň sa snažia odľahčiť ich povinnosti v čase, keď musia byť so svojimi ratolesťami celé dni doma.

Ako ďalej povedal Tomek, príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v MŠ rodičia prešovských detí v súčasnosti uhrádzať nemusia.

"Za mesiac marec zaplatia len pomernú časť príspevku za prvých deväť dní, počas ktorých prebiehal v MŠ vyučovací proces. Za nasledujúce obdobie, počas ktorého zostanú MŠ zatvorené, rodičia platiť príspevky nebudú. V prípade, že majú zriadené trvalé príkazy, ktoré si nezrušia, zálohové finančné prostriedky budú zaslané späť na ich účty do konca školského roka 2019/2020, najneskôr však do 31. júla 2020," povedal Tomek.

Zápisy detí do základných a materských škôl budú prebiehať v nových termínoch. V prípade ZŠ to bude od 15. do 30. apríla, avšak bez prítomnosti detí. V MŠ sa budú vykonávať zápisy od 30. apríla do 31. mája.