Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 30. september 2023Meniny má Jarolím
< sekcia Regióny

Prešov zvýšil sadzby daní,priznanie je potrebné podať do konca januára

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Do 31. januára majú daňovníci okrem povinnosti podania priznania možnosť uplatniť si aj nárok na zníženie dane z dôvodu poberania dávky v hmotnej núdzi a zdravotného postihnutia.

Prešov 13. januára (TASR) - Do konca januára má každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá nadobudla alebo previedla v Prešove nehnuteľnosť počas roka 2022, povinnosť podať priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2023, respektíve podať čiastkové priznanie. Podľa tlačovej referentky Mestského úradu v Prešove Lenky Šitárovej povinnosť vzniká aj z dôvodu zmeny druhu alebo výmery pozemku či účelu využitia stavby. Mesto zvýšilo viaceré sadzby daní a poplatkov.

Do 31. januára majú daňovníci okrem povinnosti podania priznania možnosť uplatniť si aj nárok na zníženie dane z dôvodu poberania dávky v hmotnej núdzi a zdravotného postihnutia. Tlačivá sú dostupné na mestskom úrade, ako aj na webstránke mesta www.presov.sk. Následne je potrebné ich doručiť do podateľne alebo poslať poštou. Je možné ich podať i elektronicky prostredníctvom www.slovensko.sk.

"Sadzby dane z nehnuteľností pre rok 2023 sú v porovnaní s rokom 2022 vyššie a sú ustanovené vo všeobecne záväznom nariadení (VZN) mesta Prešov č. 10/2022. Oproti prechádzajúcemu roku dochádza k zmene pri zníženiach u dani z nehnuteľností pre osoby staršie ako 65 rokov, a to o 25 percent," uviedla Šitárová.

Od 1. januára došlo aj k zmene sadzby dane za ubytovanie, a to na sumu 1,50 eura na osobu a prenocovanie.

Pri poplatku za komunálne odpady, ak sa počet osôb nemenil a spôsob vyrubenia poplatku za celú domácnosť jednému poplatníkovi je zhodný s rokom 2022, nevyplýva poplatníkovi oznamovacia povinnosť. Oznamovacia povinnosť poplatníka je pri zmenách oproti roku 2022. Taktiež, ak sú súčasťou spoločnej domácnosti dospelé osoby, respektíve došlo k zmene počtu osôb je potrebné to oznámiť správcovi dane - mestu ešte pred vydaním rozhodnutia na rok 2023.

V prípade, že k zmenám dôjde počas kalendárneho roka, a to ak pribudne nový člen domácnosti, dôjde k zmene pobytu mimo mesta Prešov, predaju nehnuteľnosti či úmrtiu, je poplatník povinný to do 30 dní oznámiť správcovi dane.

"Sadzby poplatku za komunálne odpady v porovnaní s rokom 2022 sú vyššie a sú ustanovené vo VZN mesta Prešov č. 11/2022. Rozhodnutia o vyrubení dane a poplatku budú daňovníkom doručené v priebehu mája a ich splatnosť bude určená v rozhodnutí," povedala Šitárová.

Okrem zákonných znížení a oslobodení k poplatku za komunálne odpady boli ustanovené vo VZN aj iné zníženia. Konkrétne, ľudia starší ako 65 rokov, držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom a prevažne alebo úplne bezvládne fyzické osoby majú poplatok znížený o 25 percent.