Quantcast
< sekcia Regióny

Prešovská SOŠ získala grant na modernizáciu a rozvoj vzdelávania

Ilustračné foto. Foto: TASR/DPA

Súčasťou projektu je podpora spolupráce v oblasti zvýšenia kvality odbornej prípravy medzi vysokými a strednými školami i podnikmi na Slovensku a v Nórsku.

Prešov 4. decembra (TASR) – Stredná odborná škola (SOŠ) gastronómie a služieb v Prešove využije na modernizáciu učební a rozvoj vzdelávacích metód grant v sume viac ako 198.000 eur. Získala ho z Nórskeho finančného mechanizmu, z Prešovského kraja ako jediná. Informoval o tom Úrad Prešovského samosprávneho kraja (PSK).

Škola uspela s projektom Inovatívne vzdelávanie ako nástroj na reflektovanie environmentálnych výziev a potrieb trhu práce. Stala sa jednou z 11 stredných a vysokých škôl v SR, ktoré grant z nórskych fondov získali.

"Projekt SOŠ, ktorú zriaďuje PSK, prispeje k rozvoju školiacich a vzdelávacích organizácií, rozšíri ich kapacity v digitálnej oblasti a posilní kompetencie učiteľov. Zameria sa tiež na poskytovanie vzdelávania prostredníctvom informačno-komunikačných technológií, propagáciu inovatívnych metód a didaktických prístupov," informoval kraj. Modernizácia učební bude zahŕňať dovybavenie špičkovými technológiami a prístrojmi, ktoré umožnia inkluzívne vzdelávanie a vývoj aj znevýhodneným skupinám. Rekonštrukcia priestorov má vytvoriť vhodné vzdelávacie prostredie pre všetkých študentov každého odboru školy.

Súčasťou projektu je podpora spolupráce v oblasti zvýšenia kvality odbornej prípravy medzi vysokými a strednými školami i podnikmi na Slovensku a v Nórsku. Partnerom prešovskej SOŠ je nórska stredná odborná škola a ich spolupráca spočíva najmä vo výmene skúseností. Prvým míľnikom pri realizácii projektu sa stala otváracia konferencia.