< sekcia Regióny

Prešovské základné školy dnes rozdali viac ako 6500 vysvedčení

Ilustračné foto. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Deťom z 19 materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov zabezpečovali učiteľky rôzne aktivity v elektronickej forme.

Prešov 30. júna (TASR) – Prešovské základné školy boli dnes naposledy v tomto školskom roku otvorené, aby privítali žiakov, ktorí si prišli prevziať svoje vysvedčenia. Ako TASR informovala tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová, neprevzali si ich všetci žiaci.

„ZŠ dnes vystavili spolu 7078 koncoročných vysvedčení. Z celkového počtu žiakov ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta si fyzicky vysvedčenie prevzalo 6505 žiakov a 81 zákonných zástupcov. Neprevzaté vysvedčenia sú uložené v trezoroch v kanceláriách škôl a zákonní zástupcovia si majú možnosť ich vyzdvihnúť podľa oznámenia jednotlivých ZŠ do 15. júla, prípadne koncom augusta alebo v septembri," uviedla Šitárová.

Ako ďalej povedala, počas pandémie ochorenia COVID-19 všetkých 12 základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov plynule prešlo z prezenčnej formy výučby na elektronickú, vrátane výchovných predmetov.

„Prešovskí učitelia sa rýchlo prispôsobili novej situácii a v rámci povinnej elektronickej výučby sa žiakom čoraz častejšie prihovárali aj online. Okrem samotnej výučby prebiehalo elektronicky aj zadávanie domácich úloh, metodických listov a testov vrátane vyhodnocovania a hodnotenia," doplnila Šitárová.

Deťom z 19 materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov zabezpečovali učiteľky rôzne aktivity v elektronickej forme. Takýmto spôsobom podľa Šitárovej ponúkli rodičom nové kreatívne formy trávenia času s deťmi a zároveň sa snažili odľahčiť ich povinnosti v čase, keď museli byť s deťmi doma.

Vysvedčenie si prevzala aj väčšina žiakov základných umeleckých škôl. Ostatní žiaci si môžu vysvedčenie prevziať po dohode s triednym učiteľom, v septembri alebo pri zápise na nový školský rok 2020/2021. Vysvedčenie si môžu prebrať len osobne, neposiela sa poštou.