< sekcia Regióny

Prešovský kraj bude v hospodáriť s rozpočtom viac ako 240 mil. eur

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Celkové očakávané príjmy Prešovského samosprávneho kraja na nasledujúci rok sú v porovnaní s tohtoročným schváleným rozpočtom zvýšené približne o 22,5 milióna eur.

Prešov 10. decembra (TASR) – Prešovský samosprávny kraj (PSK) bude v budúcom roku hospodáriť s rozpočtom viac ako 240 miliónov eur. Krajskí poslanci ho schválili na svojom pondelkovom (9. 12.) rokovaní.

„Najviac finančných prostriedkov je určených na krytie výdavkov na stredné školy, je to až 96,9 milióna eur. Z toho je to nárast oproti tomuto roku o 16,6 milióna eur. Na nárast originálnych kompetencií máme vyčlenených 890.000 eur a na krytie normatívov je určených 15,1 milióna eur. Najvyšší nárast finančných prostriedkov oproti roku 2019 zaznamenala oblasť dopravy, predovšetkým sú to výdavky na zabezpečenie verejnej autobusovej dopravy. Potom sú to aj bežné výdavky pre Správu a údržbu ciest PSK," vysvetlila pre TASR vedúca odboru financií PSK Dagmar Olekšáková.

Celkové očakávané príjmy PSK na nasledujúci rok sú v porovnaní s tohtoročným schváleným rozpočtom zvýšené približne o 22,5 milióna eur. Ide takmer o 10-percentný nárast, čo predstavuje sumu necelých 229 miliónov eur. V príjmovej časti rozpočtu je premietnutý predpokladaný vývoj plnenia daňových príjmov v objeme 136 miliónov eur.

Nedaňové príjmy sú rozpočtované v objeme 10,71 milióna eur, z toho kapitálové príjmy sú vo výške 450.000 eur. Granty a transfery sú rozpočtované v sume 82 miliónov eur a predstavujú plánovanú dotáciu z rozpočtu kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR na zabezpečenie financovania kompetencií preneseného výkonu štátnej správy v oblasti vzdelávania.

Výdavková časť rozpočtu je naplánovaná v objeme takmer 238 miliónov eur, pričom bežné výdavky PSK rozpočtuje vo výške okolo 215 miliónov eur. Oproti schválenému rozpočtu dochádza k nárastu rozpočtu bežných výdavkov o viac než 29 miliónov eur. Predstavuje to takmer 14-percentný nárast. Kapitálové výdavky sú oproti schválenému rozpočtu z tohto roka vyššie približne o 4,6 milióna eur, čo je takmer 20 percent. Celkovo návrh rozpočtu na rok 2020 predpokladá nárast výdavkov spolu o 33,86 milióna eur.

Poslanci okrem iného schválili aj v poradí šiestu úpravu tohtoročného rozpočtu.