< sekcia Regióny

Prešovský kraj chce pokračovať v rozvoji pútnického turizmu

Milan Majerský, archívne foto. Foto: TASR - Milan Kapusta

Kraj sa chce zamerať na prípravu nového komplexného projektu rozvoja pútnického turizmu nielen na báze pútnických miest, ale aj ostatných významných kultúrnych sakrálnych pamiatok na území kraja.

Prešov 28. septembra (TASR) – Projekt Svätomariánska púť (Svetlo z východu), ktorý sa venoval rozvoju religióznemu turizmu v slovensko-poľskom pohraničí, ukončili v utorok záverečnou konferenciou. Od roku 2017 v rámci neho preinvestovali viac ako dva milióny eur. Ako TASR informovala hovorkyňa Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Daša Jeleňová, pútnický turizmus chcú rozvíjať aj na báze ostatných kultúrnych sakrálnych pamiatok.

Zámerom projektu bolo dobudovať turistickú infraštruktúru a ponúknuť nový produkt cestovného ruchu. Na slovenskej strane zveľadili areály za viac ako 820.000 eur. Okrem iného v Litmanovej vybudovali pútnický dom, v Levoči pribudlo technické zabezpečenie a spevnené vstupy - parkoviská, v Gaboltove drobné prvky pre organizovanie pútí s novým osvetlením a ozvučením a v Ľutine vybudovali oddychovú zónu a detské ihrisko. Na poľských pútnických miestach zakomponovaných v cezhraničnom projekte sa preinvestovalo 1,17 milióna eur. Aktivity zahŕňali napríklad vybudovanie amfiteátra v Starej Wsi, osvetlenie a ozvučenie areálu v Kalwarii Paclawskej, realizáciu infostánku a záhrady v Krosne či výstavbu parkoviska v Debowieci. Súčasťou projektu bolo aj viacero odborných i takzvaných mäkkých propagačných aktivít.

Ako uviedol košický arcibiskup metropolita Bernard Bober, farnosti by z vlastných prostriedkov nedokázali vytvoriť také pútnické zázemia, ktoré vznikli vďaka projektu. „Aj ten, ktorý možno nie je zameraný až tak na duchovno, môže zužitkovať jeho ovocie a obohatiť sa či už kultúrne, spoznať nové lokality, oddýchnuť si na týchto pútnických miestach a urobiť aj niečo pre svoje zdravie,“ zhodnotil pomocný biskup Spišskej diecézy Ján Kuboš. Podľa zástupcov Gréckokatolíckeho arcibiskupstva v Prešove spoločná iniciatíva partnerov zo Slovenska i z Poľska upriamila pozornosť verejnosti na spoločenské i duchovné hodnoty mariánskych tradícií, ktoré je podľa nich potrebné ďalej rozvíjať.

Predseda PSK Milan Majerský pripomenul, že záverečná konferencia neznamená koniec ich pútnickej aktivity. „Je pre nás novou inšpiráciou, novým nádychom pre ďalšiu prácu s cieľom, aby naše pútnické miesta poctilo svojou návštevou ešte viac ľudí a tí mohli aj vďaka týmto miestam meniť svoje životy k lepšiemu,“ povedal. PSK sa chce v ďalšom období zamerať na prípravu nového komplexného projektu rozvoja pútnického turizmu nielen na báze pútnických miest, ale aj ostatných významných kultúrnych sakrálnych pamiatok na území kraja. „Svoju pozornosť zameria na rozšírenie ponuky pútnických trás pešieho, cykloturistického či automobilového charakteru so zámerom zvýšiť povedomie o turistických atraktivitách na území kraja,“ dodala Jeleňová.

Uvedený vlajkový projekt PSK, inšpirovaný známou pútnickou trasou Santiago de Compostela, získal podporu v rámci cezhraničného programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 - 2020. Krajská samospráva ho realizovala od roku 2017 spolu s dvanástimi partnermi v pohraničí.