Quantcast
< sekcia Regióny

Priestory FEI STU prešli revitalizáciou, umožnia lepšiu úroveň výučby

Na snímke vynovené priestory zrevitalizovanej Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave 24. januára 2023 v Bratislave. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Budova FEI STU v Bratislave po komplexnej revitalizácii obvodového plášťa spĺňa štandardy energetickej efektívnosti.

Bratislava 24. januára (TASR) - Revitalizované priestory Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (FEI STU) umožnia lepšiu úroveň výučby. Po rozsiahlej revitalizácii v utorok odovzdali do užívania obnovenú budovu tejto fakulty.

Fakulta má po novom priestory, ktoré jej umožnia prilákať a udržať si vedcov a vedeckých výskumníkov, poskytnú nové možnosti inovatívneho výskumu s inými odborníkmi a posilnia spoluprácu medzi akademickou obcou a priemyselnou sférou. "Veľmi ma teší, že aj napriek krízovému obdobiu spojenému s infláciou a rastom cien materiálov i práce STU vďaka štrukturálnym fondom EÚ a vlastným prostriedkom pokračuje v zásadnej modernizácii svojich budov a pracovísk. Talentovaní študenti a vedci už nemusia za kvalitnými podmienkami na štúdium a výskum odchádzať za hranice," povedal rektor STU Oliver Moravčík.Budova FEI STU v Bratislave po komplexnej revitalizácii obvodového plášťa spĺňa štandardy energetickej efektívnosti. V prvej etape financovanej z projektu Univerzitný vedecký park STU v Bratislave a čiastočne aj z vlastných zdrojov prešli rekonštrukciou bloky B, C, D, E, CD a DE. Nasledovala etapa zostávajúcich blokov A, T, AB, BC financovaná z projektu ACCORD. Z neho bola financovaná aj revitalizácia interiérov fakulty. Výrazné investície smerovali najmä do priestorov hlavného koridoru, ktorý je aj miestom prvého kontaktu so študentmi a návštevníkmi fakulty.

"Na ministerstve dopravy chceme univerzite pomôcť prostredníctvom plánu obnovy, ktorý cieli aj na obnovy budov a zvyšovanie energetickej efektívnosti, čo je zvlášť v aktuálnom čase dôležité. Perspektívna je aj spolupráca rezortu s fakultami STU pri riešeniach v doprave," skonštatoval dočasne poverený minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (nominant Sme rodina). Podľa dekana FEI STU Miloša Oravca môžu študenti a pracovníci fakulty konečne pôsobiť v prostredí, ktoré zodpovedá ich kvalitám. "Po exteriéroch už aj naše interiéry vzbudzujú dobrý pocit a nová technika umiestnená v prednáškových sálach umožňuje výučbu na špičkovej univerzitnej úrovni," dodal Oravec.Na riadenie budovy fakulty boli inštalované inteligentné technológie, najmä v oblastiach smart riadenia vykurovania a vzduchotechniky budovy, ktoré zabezpečujú ďalšie zníženie spotreby energií a zefektívnenie prevádzky. "Významnou aktivitou v rámci revitalizácie interiérov bola obnova dátového centra a informačnej a komunikačnej infraštruktúry vo všetkých blokoch budovy, ktorá zvýši kybernetickú bezpečnosť a zlepší konektivitu a priepustnosť dátovej infraštruktúry v budove," priblížil hovorca STU v Bratislave Juraj Rybanský.

Súčasťou projektu bola i komplexná revitalizácia prednáškových miestností a ich vybavenie modernou didaktickou a prezentačnou technikou. Kompletne bolo zrekonštruovaných 11 prednáškových miestností s celkovou kapacitou 1635 miest.