< sekcia Regióny

Poslanec Takáč nepríde o odmeny kvôli účinkovaniu v reklame

Foto: prievidza.sk

Prievidzský mestský poslanec a podpredseda kraja účasť v klipe podľa svojich slov nepovažoval ani nepovažuje za reklamu.

Prievidza 13. júla (TASR)- Prievidzský mestský poslanec za Smer-SD Richard Takáč za účinkovanie v údajne reklamnom klipe pre jednu z bojnických reštaurácií o svoje poslanecké odmeny nepríde. Rozhodli o tom dnes na svojom rokovaní jeho kolegovia zo zastupiteľstva.

Účinkovaním Takáča v klipe, ktoré zverejnila reštaurácia na sociálnej sieti a poslanec ho zdieľal aj na svojom súkromnom profile, sa zaoberala prievidzská komisia pre uplatňovanie Ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a následne mestské zastupiteľstvo (MsZ) na základe podnetu Transparency International Slovensko (TIS). Podľa mimovládnej organizácie totiž účinkovaním vo videu jednej z akcií reštaurácie porušil zákon o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, keďže klip, ako TIS tvrdila, vykazuje všetky znaky reklamy podľa zákona o reklame.

Takáčovi hrozilo, že príde o 12-násobok mesačného platu, teda jednu dvanástinu z jeho ročného príjmu za predchádzajúci kalendárny rok za výkon verejnej funkcie, čo predstavuje sumu 714 eur. Za uznesenie, ktorým zastupiteľstvo rozhodlo o porušení zákona a ukladá pokutu, hlasovalo 12 poslancov, proti bolo sedem, zdržali sa traja a jeden nehlasoval.

Komisia pre uplatňovanie Ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov pri MsZ v Prievidzi skonštatovala, že Takáč účinkovaním porušil zákon, že účinkoval v reklame, opierala sa pritom o odborné posudky, ktoré získalo právne oddelenie mesta a ktoré okrem iného skonštatovali, že video je reklamou, ozrejmila jej predsedníčka Helena Dadíková (nezávislá). "Odporúčacie stanovisko pre zastupiteľstvo bolo, že zákon bol porušený, že kolega poslanec účinkoval v reklame a nedá sa oddeliť otázka porušenia zákona a sankcie, preto aj rozhodnutie bolo ako celok predložené zastupiteľstvu s tým, že zákon bol porušený a preto je povinné zastupiteľstvo hneď aj reagovať udelením pokuty," podčiarkla.

"V prvom rade by som sa chcel poďakovať kolegom poslancom, ktorí sa k tomu postavili rozumne. Pravda zvíťazila, neschválili sme tu nejaký precedens na Slovensku, ktorý by bol prvý a ojedinelý, a tým pádom by mohlo dôjsť k tomu, že táto vec by bola z hľadiska ústavného zákona zneužívaná," okomentoval rozhodnutie svojich kolegov Takáč. Ten podľa svojich slov zároveň navrhol primátorke Kataríne Macháčkovej (nezávislá), ktorá je nezaradenou poslankyňou parlamentu, že by sa mohla zaoberať s parlamentnými kolegami zmenou ústavného zákona, lebo je zastaralý. "Nakoľko viacerí funkcionári, ústavní činitelia mali s týmto reálny problém a do tejto chvíle nebol nikto nejakým spôsobom za toto uznaný vinným. Preto ma teší aj rozhodnutie dnešného zastupiteľstva tu v Prievidzi, že kolegovia, aj keď tesne, rozhodli o tom, že to nebude zneužívané a budeme naďalej normálne fungovať," podotkol.

S posudkom, ktorý hovorí o tom, že video je reklamou, sa prievidzský poslanec podľa svojich slov nemohol pre krátkosť času dostatočne oboznámiť. "Skôr ma zarazilo, že je tento pán z Čiech a nie zo Slovenska, ako keby sme nemali na Slovensku nejakých znalcov, odborníkov," ozrejmil. Dadíková na to reagovala, že oslovili viacero ľudí, ktorí sa zaoberajú právom v oblasti reklamy, boli však odmietnutí, keďže mali pocit, že ide o politickú akciu. Právna kancelária podľa nej preto našla odborníka, ktorý má oprávnenie na vypracovanie znaleckého posudku až v Českej republike.

Takáč je i podpredsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK), krajský parlament sa podnetom TIS zaoberal na svojom májovom rokovaní, pričom rozhodol obdobne. Zastupiteľstvo síce zobralo na vedomie, že bolo začaté konanie o návrhu vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov proti poslancovi Takáčovi, v konštatujúcej časti uznesenia, že v konaní sa preukázalo porušenie ústavného zákona, sa však väčšina poslancov zdržala hlasovania. Poslanci tak už nemuseli hlasovať o tretej časti uznesenia, ktorá sa týkala sankcie odobratia 12 mesačných platov.

Prievidzský mestský poslanec a podpredseda TSK účasť v klipe podľa svojich slov nepovažoval ani nepovažuje za reklamu. Reklama to podľa neho bola až vtedy, keď sa to začalo mediálne prezentovať.