< sekcia Regióny

Majerský: Prioritou okresu Svidník je budovanie ciest a rozvoj turizmu

Milan Majerský, archívna snímka. Foto: TASR - Milan Kapusta

Prioritou okresu Svidník je podľa predsedu PSK Milana Majerského dobudovanie dopravnej infraštruktúry, a najmä severného obchvatu R4.

Svidník 25. apríla (TASR) - Predseda Prešovského samosprávneho kraja (PSK) v rámci svojich plánovaných výjazdov navštívil vo štvrtok mesto Svidník. So starostami, zástupcami firiem a organizácií z regiónu diskutoval o aktuálnych problémoch, ale aj o potenciáli tohto takmer 33-tisícového okresu. TASR o tom informovala hovorkyňa PSK Daša Jeleňová.

Na pracovnom stretnutí zástupcov verejnej i miestnej samosprávy, ako aj ostatných aktérov miestneho rozvoja sa hovorilo o najslabších miestach regiónu, ale aj o možnostiach a formách pomoci zo strany krajskej samosprávy.

Prioritou okresu Svidník je podľa predsedu PSK Milana Majerského dobudovanie dopravnej infraštruktúry, a najmä severného obchvatu R4. "Aj keď krajská samospráva nemá priamy dosah, zasadzujeme sa o to, aby štát túto agendu urýchlil a zabezpečil prípravu tejto strategickej stavby na všetkých úsekoch územia kraja. Čo sa týka ciest druhej a tretej triedy, ktoré spravujeme, vlani sme v okrese zrekonštruovali desať kilometrov za 2,2 milióna eur a tento rok plánujeme vynaložiť na tento účel ďalšieho 1,6 milióna eur," priblížil predseda PSK.

Medzi plánovanými investíciami v tomto roku sú rekonštrukcia mosta v Ladomirovej, úseky ciest Mestisko - Svidník, Hrabovčík - Rovné, Kapišová - Kružlová, Hunkovce - Korejovce, Ladomirová - Vagrinec či odstránenie bodových nedostatkov na ceste za obcou Hunkovce.

Jednou z tém stretnutia bolo aj školstvo, konkrétne duálne vzdelávanie, a najmä optimalizácia siete stredných škôl. Tá sa v prípade okresu týka Strednej odbornej školy technickej vo Svidníku, ktorá by mala byť v novom školskom roku vyradená zo siete škôl a zlúčená so SOŠ polytechnickou a služieb arm. gen. L. Svobodu.

"Ambíciou samosprávy je školy v celom kraji optimalizovať, predovšetkým ich zlučovať, a pritom zachovávať žiadané odbory. Cieľom je vytvoriť lepšie podmienky pre žiakov a pedagógov, zároveň efektívne využívať budovy a skvalitňovať vyučovací proces," doplnil predseda kraja. Informoval o tom, že zmenou zriaďovateľa – z PSK na mesto Giraltovce, by malo prejsť aj Gymnázium v Giraltovciach.

Majerský s účastníkmi stretnutia debatoval aj o rozvoji cestovného ruchu, budovaní cyklotrás a konkrétnych projektoch podporujúcich turistický potenciál regiónu. Vyzdvihol najmä poznávací turizmus rozvíjajúci sa vďaka množstvu kultúrnych, sakrálnych a vojenských pamiatok.

Svidnícky okres je podľa PSK pritom úspešný aj pri získavaní eurofondov v rámci cezhraničnej poľsko-slovenskej spolupráce a programu Interreg. Aktuálne je podporený projekt mesta Svidník Bohatstvo rozmanitosti - vytvorenie cezhraničného turistického produktu založeného na kultúrnom dedičstve Lemkov a Rusínov, ktorý s príspevkom 836.000 eur pomôže na pohraničí vybudovať rôzne prvky infraštruktúry i podmienky na voľnočasové aktivity. Mesto sa bude angažovať aj v ďalšej úspešnej iniciatíve zameranej na celoživotné vzdelávanie, získanie zručností a vedomostí v cestovnom ruchu. Podpora z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v tomto prípade predstavuje sumu 684.000 eur.