Quantcast
< sekcia Regióny

Pripravenosť Bratislavy čeliť klimatickým zmenám hodnotí nový atlas

Na archívnej snímke pohľad na Bratislavský hrad. Foto: TASR, Pavel Neubauer

Veríme, že informácie z atlasu nájdu uplatnenie pri navrhovaní stratégií, adaptačných opatrení, formulácií stanovísk a usmernení, uviedla environmentalistka Eva Streberová.

Bratislava 3. novembra (TASR) – Fenoménmi, dôsledkami a rizikami sprevádzajúcimi zmenu klímy sa v kontexte reálií hlavného mesta SR zaoberá nová publikácia. Atlas hodnotenia zraniteľnosti a rizík nepriaznivých dôsledkov zmeny klímy na území hlavného mesta SR Bratislavy posudzuje aj pripravenosť metropoly čeliť dosahom klimatickej krízy.

Klimatický atlas je aktivitou, ktorá nadväzuje na participáciu Bratislavy v európskom projekte Klimaticky prispôsobivé mestá a infraštruktúry, ktorého cieľom bolo vytvoriť metodiku pre zhodnotenie zraniteľnosti mesta v dôsledku zmeny klímy aplikovateľnú aj v hlavnom meste Slovenska.

Údaje z publikácie, ktorá vznikla v kooperácii s viacerými partnermi z prostredia štátnej a verejnej správy, sprístupní magistrát na svojom webe. „Veríme, že informácie z atlasu nájdu uplatnenie pri navrhovaní stratégií, adaptačných opatrení, formulácií stanovísk a usmernení. Užitočný bude aj pre odborníkov z radov technických a environmentálnych profesií, napríklad pri projektovaní investičnej činnosti,“ uviedla environmentalistka z Útvaru hlavnej architektky mesta Bratislavy Eva Streberová.

V atlase sú prvýkrát komplexne zhodnotené údaje o Bratislave z pohľadu ohrozenia územia mesta zmenou klímy, najmä čo sa týka dosahu extrémnych horúčav a intenzívnych zrážok na obyvateľstvo, budovy a cestnú infraštruktúru. "Prostredníctvom zozbieraných dát vieme, ktoré lokality sú viac vystavené rizikám súvisiacim so zmenou klímy, a aké opatrenia je vhodné zvoliť pri plánovaní ich zastavania či revitalizácie takéhoto územia,“ uviedla hlavná architektka Ingrid Konrad, ktorá je odborným garantom projektu. Digitálnu databázu atlasu je možné priebežne aktualizovať.