< sekcia Regióny

Protimonopolný úrad uložil mestu v kraji pokutu 15.000 eur

Ilustračné foto Foto: TASR

Mesto tak svojím konaním zvýhodnilo podnikateľov, ktorí v posudzovanom období pôsobili na predmetnom trhu.

Nitra 13. novembra (TASR) - Protimonopolný úrad (PMÚ) SR, odbor kartelov, uložil mestu v Nitrianskom kraji pokutu za nedovolené obmedzovanie súťaže v oblasti lekárenskej starostlivosti. „Pokutu v celkovej výške 15.000 eur uložil úrad za porušenie ustanovenia zákona o ochrane hospodárskej súťaže,“ informovala hovorkyňa Protimonopolného úradu SR Adriana Oľšavská.

Na základe zhromaždených dôkazov úrad dospel k záveru, že dané mesto zjavnou podporou zvýhodňujúcou určitého podnikateľa alebo iným spôsobom obmedzilo súťaž na trhu poskytovania lekárenskej starostlivosti vo verejných lekárňach. Mesto tak svojím konaním zvýhodnilo podnikateľov, ktorí v posudzovanom období pôsobili na predmetnom trhu. Rozhodnutie úradu ešte nenadobudlo právoplatnosť, keďže účastník konania uplatnil svoje právo podať rozklad proti tomuto prvostupňovému rozhodnutiu. Na základe toho sa rozhodnutie stalo predmetom preskúmania druhostupňovým orgánom úradu – Radou Protimonopolného úradu SR.