< sekcia Regióny

Prešovský kraj pridelil na obnovu kultúrnych pamiatok milión eur

Slávnostné podpísanie zmlúv o poskytnutí dotácie v rámci podpory obnovy kultúrnych pamiatok UNESCO a Národných kultúrnych pamiatok (NKP), ktoré sa konalo na úrade Prešovského samosprávneho kraja (PSK) v Prešove vo štvrtok 16. júla 2020. Sumou jeden milión eur podporí PSK 18 projektov zameraných na obnovu kultúrnych pamiatok UNESCO a NKP na svojom území. Na snímke vpravo predseda PSK Milan Majerský, uprostred dištriktuálny biskup Peter Mihoč a vľavo dištriktuálny dozorca Ľubomír Pankuch. Východný dištrikt Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku dostane dotácie vo výške 133 371,91 eur na rekonštrukciu budovy na Baštovej ulici v Prešove, ktorá je NKP. Prešov, 16. júla 2020. Foto: TASR – Milan Kapusta

Najvyššiu dotáciu vo výške viac ako 133.000 eur získal Východný dištrikt Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku na rekonštrukciu budovy na Baštovej ulici v Prešove.

Prešov 16. júla (TASR) - Sumou jeden milión eur podporí Prešovský samosprávny kraj (PSK) 18 projektov zameraných na obnovu kultúrnych pamiatok UNESCO a národných kultúrnych pamiatok na svojom území. Deklaroval to svojím podpisom vo štvrtok predseda PSK Milan Majerský a úspešní žiadatelia o dotáciu v rámci Výzvy pre región.

V druhom programe bolo na Úrad PSK doručených 28 žiadostí o poskytnutie dotácie v celkovej hodnote vyše 2,6 milióna eur. Požadovaná suma od samosprávy pritom predstavovala viac než 1,2 milióna eur. Po formálnej stránke však splnilo kritériá len 18 z celkového počtu žiadostí. A to vo výške jeden milión eur, ktoré pridelili žiadateľom krajskí poslanci na poslednom júnovom zastupiteľstve."PSK má na srdci každú jednu oblasť života v kraji. Je jedno, či je to doprava, školstvo, kultúrne pamiatky alebo šport. V tomto prípade to boli národné kultúrne pamiatky a pamiatky UNESCO. Aj keď sme pre koronakrízu chceli dotačné programy stopnúť, napokon sme sa ich rozhodli ponechať," uviedol predseda PSK Milan Majerský s tým, že o podporených projektoch rozhodla odborná komisia.

Za dotačné peniaze sa napríklad zrekonštruuje zvonica v Kežmarku, zreštauruje sa bočný oltár v Konkatedrále sv. Mikuláša v Prešove a tiež sa dokončí rekonštrukcia Kaštieľa v Krížovej Vsi. Okrem toho sa zrekonštruuje strecha a obnoví fasáda na kostoloch viacerých farností v PSK.Najvyššiu dotáciu vo výške viac ako 133.000 eur získal Východný dištrikt Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku na rekonštrukciu budovy na Baštovej ulici v Prešove.
Slávnostné podpísanie zmlúv o poskytnutí dotácie v rámci podpory obnovy kultúrnych pamiatok UNESCO a Národných kultúrnych pamiatok (NKP), ktoré sa konalo na úrade Prešovského samosprávneho kraja (PSK) v Prešove vo štvrtok 16. júla 2020. Sumou jeden milión eur podporí PSK 18 projektov zameraných na obnovu kultúrnych pamiatok UNESCO a NKP na svojom území. Na snímke vpravo predseda PSK Milan Majerský, vľavo primátor mesta Spišské Podhradie Michal Kapusta si podávajú ruky po podpise zmluvy. Mesto Spišské Podhradie dostalo dotácie vo výške 105 937,40 eur. Prešov 16. júla 2020.
Foto: TASR – Milan Kapusta


"Chceme pokračovať v druhej etape Diakonického domova Elim, ktorý tam momentálne zriaďujeme a pripravujeme celú budovu. Slúžiť bude pre 37 klientov. Čakajú nás ešte dve etapy rekonštrukcie, keďže dotácia nepokryje celé výdavky. Celkovo potrebujeme 1,6 milióna eur,"
uviedol evanjelický dištriktuálny biskup Peter Mihoč.

Sumu takmer 34.000 eur získalo mesto Levoča na vypracovanie architektonickej štúdie a projektovej dokumentácie na účel obnovy meštianskeho domu na Námestí Majstra Pavla v Levoči.


"Tento objekt v súčasnosti slúži ako galéria mesta. Teraz ideme opravovať zadný trakt objektu, ktorý využijeme na bývanie, servisné stredisko, plánujeme tam zriadiť aj regionálnu informačnú kanceláriu,"
povedal primátor Levoče Miroslav Vilkovský.

V rámci Výzvy pre región 2020 bolo celkovo alokovaných 3,2 milióna eur. Pre tri programy na podporu cyklodopravy a cykloturizmu, podporu obnovy kultúrnych pamiatok UNESCO a národných kultúrnych pamiatok a podporu výstavby a rekonštrukcie športovísk v PSK bolo vyčlenených v rámci výzvy po jednom milióne eur. Na program podpory zvýšenia kvality v sociálnych službách a paliatívnej zdravotnej starostlivosti bolo vyčlenených 200.000 eur.