< sekcia Regióny

Regionálnu radu partnerstva horné Považie povedie primátor Žiliny

Peter Fiabáne, archívna snímka. Foto: TASR Erika Ďurčová

Dobrovoľné zoskupenie bude Fiabáne viesť s dvoma podpredsedami - primátorom Bytče Miroslavom Minarčíkom a primátorom Rajca Milanom Lipkom.

Žilina 16. septembra (TASR) – Predsedom novovznikajúcej Regionálnej rady partnerstva (RRP) horné Považie sa na jej prvom zasadnutí v stredu stal primátor Žiliny Peter Fiabáne. Rada podľa hovorca mesta Žilina Vladimíra Miškovčíka vytvorí priestor na tvorbu priorít strategického a integrovaného územného rozvoja a platformu pre spoluprácu v oblasti hospodárskeho, sociálneho a územného rozvoja.

Doplnil, že dobrovoľné zoskupenie bude Fiabáne viesť s dvoma podpredsedami - primátorom Bytče Miroslavom Minarčíkom a primátorom Rajca Milanom Lipkom. "Úlohou rady bude tvorba a pripomienkovanie strategického rozvoja v rámci územia horného Považia. Primárne budeme prerokúvať územnú stratégiu, investície, strategické, integrované alebo tematické projektové balíčky, projekty a projektové zámery s dosahom na región. Vznik združenia je jednou z podmienok zapojenia sa do čerpania financií z europrojektov v budúcom programovom období v rokoch 2021 – 2027," vysvetlil predseda RRP.

"Regionálna rada nemá právnu subjektivitu a nepreberá na seba úlohy prislúchajúce orgánom verejnej a štátnej správy. Tvorí ju 17 členov s hlasovacím právom a združení sú v nej predstavitelia regionálnej samosprávy, miestnej samosprávy a zástupcovia sociálno-ekonomických partnerov. Mestá Žilina, Rajec, Bytča a obce Terchová, Divinka–Lalinok, Kotešová, Súľov–Hradná, Ďurčiná, Lietavská Lúčka, Nededza zastupuje v rade celkom 11 členov. V rade pracujú aj zástupcovia vyššieho územného celku Žilina, podnikateľského, akademického či neziskového sektora," dodal Miškovčík.