< sekcia Regióny

Rekonštrukcia strechy na bytovke v Dolnom Kubíne bude stáť 135.000 eur

Ilustračná snímka. Foto: RUUKKI

Na 22 strešných vikieroch bol poškodený plášť, do podkrovných bytov zatekalo.

Dolný Kubín 6. novembra (TASR) – Havarijný stav strechy mestského nájomného bytového domu na Ulici Ľudovíta Štúra v Dolnom Kubíne si vyžiadal rekonštrukciu. Na 22 strešných vikieroch bol poškodený plášť, do podkrovných bytov zatekalo. V rozpočte mesta na opravu vyčlenili 140.000 eur, sumu sa vďaka verejnému obstarávaniu podarilo znížiť o 5000 eur.

"Ide o rekonštrukciu vonkajšej časti strešného plášťa. Pôvodnú betónovú strešnú krytinu pokrývame plechom. Dorábame tiež kontaktný zatepľovací systém či klampiarske prvky a doplnky. Okrem toho zasahujeme aj do interiérovej časti, kde sme robili zákroky do krovu aj statickej časti strešného plášťa. Vymeníme tepelnú izoláciu, sadrokartónové konštrukcie aj všetkých 22 vikierov," vysvetlil vedúci odboru výstavby Mestského úradu v Dolnom Kubíne Pavol Starek.

Opravu 'bytovky' rozdelili na dve etapy a dotkla sa iba nájomníkov v podkrovnej časti. Tí museli byty na niekoľko týždňov opustiť.

Rekonštrukciu síce mesto zaplatí zo svojho rozpočtu, nájomné za byty však zvyšovať nebude. "Bytovka je postavená zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Pri výške nájmu sme limitovaní týmto fondom a takisto Všeobecným záväzným nariadením mesta, takže nevieme premietnuť náklady na túto opravu do nájmu," skonštatoval viceprimátor mesta Matúš Lakoštík.

Samospráva však výrazne sprísnila podmienky posudzovania novožiadateľov o pridelenie nájomného bytu i žiadateľov o opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy. "S nájomníkmi v našich bytovkách bol v minulosti veľký problém. V súčasnosti je tento stav podstatne lepší. Podarilo sa nám z nájomných bytov dostať neplatičov, problémových nájomcov, ktorí porušovali VZN alebo verejný poriadok. Každú jednu žiadosť, či už novožiadateľov alebo o predĺženie nájmu posudzuje bytová komisia. Je zložená zo zástupov mesta a obyvateľov okolitých bytoviek," objasnil Lakoštík.

Podľa viceprimátora každú žiadosť posudzujú individuálne. "Skúmame napríklad výšku príjmu žiadateľa, ako aj osoby žijúce v domácnosti, exekúcie, záväzky voči mestu a iné. Žiadateľov na návrh bytovej komisie schvaľuje mestské zastupiteľstvo," dodal.

Práce na rekonštrukcii strechy mestskej obytného domu by mali byť ukončené 30. novembra.