< sekcia Regióny

Rekonštrukciou areálu SPU sa zlepší mikroklíma v mestskom prostredí

Na archívnej snímke budova Slovenskej poľnohospodárskej univerzity. Foto: FOTO TASR/Henrich Mišovič

S cieľom zvýšiť biodiverzitu sa obnovia existujúce porasty a skupiny drevín, uskutoční sa výsadba cibuľovín v trávniku, extenzívnych trvalkových záhonov a kríkov, vznikne kvitnúca lúka.

Nitra 23. marca (TASR) - Areál Slovenskej poľnohospodárskej univerzity (SPU) v centre Nitry prechádza rozsiahlou rekonštrukciou. Jej cieľom je budovanie prvkov zelenej infraštruktúry, prispôsobenie sa zmene klímy a zavádzanie prvkov, ktoré budú znižovať hluk a znečistenie ovzdušia. Okrem zlepšenia mikroklímy v mestskom prostredí pôjde aj o zachovanie biodiverzity, ekologickej stability a estetickej funkcie areálu, uviedla hovorkyňa SPU Renáta Chosraviová. Projekt s názvom Zelená infraštruktúra na zelenej univerzite financuje Európsky fond regionálneho rozvoja sumou vyše 402.000 eur, vyše 21.000 eur tvorí spolufinancovanie z vlastných zdrojov SPU.

Výsledkom projektu bude inštalácia nových prvkov urbánneho dizajnu, mobiliáru, úprava komunikácií a verejného parkového osvetlenia. „Pokiaľ ide o sadové úpravy, obnovia sa existujúce porasty v protihlukovej bariére, uskutoční sa líniová výsadba drevín. Stromoradie z okrasných drevín bude ochladzovacím prvkom v priestore pozdĺž frekventovanej pešej komunikácie, vysadia sa dreviny v spevnenej zhromažďovacej ploche,“ informoval prorektor SPU pre investičný rozvoj Tomáš Tóth.

S cieľom zvýšiť biodiverzitu sa obnovia existujúce porasty a skupiny drevín, uskutoční sa výsadba cibuľovín v trávniku, extenzívnych trvalkových záhonov a kríkov, vznikne kvitnúca lúka. „Zelené plochy okrem toho, že zvlhčia vzduch v priemere o päť až sedem percent, budú zachytávať prach či absorbovať cudzorodé látky z ovzdušia,“ priblížil realizačné zámery projektu Tóth.