< sekcia Regióny

Rezort školstva: Okresný úrad v Košiciach zriadi ZŠ v Richnave

Ilustračné foto. Foto: TASR/Diana Semanová

Deťom z obce Richnava hrozilo, že sa v budúcom školskom roku nebudú mať kde učiť, keďže v obci nie je žiadna škola.

Richnava 3. apríla (TASR) - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR v týchto dňoch poverilo Okresný úrad v Košiciach zriadením základnej školy v obci Richnava v okrese Gelnica. Rezort k tomuto kroku pristúpil po marcovom výjazdovom rokovaní vlády SR v Gelnici a rokovaní jej predstaviteľov so zástupcami miestnej správy a samosprávy. TASR o tom informovalo MŠVVaŠ.

„Stretnutie sa uskutočnilo s cieľom získať čo najviac informácií o vzniknutej situácii a urýchlene zabezpečiť plnenie povinnej školskej dochádzky detí z tejto obce v školskom roku 2019/2020,“ uviedlo ministerstvo.

Ako pripomína, podmienky na výchovu a vzdelávanie detí a žiakov vytvára podľa zákona obec, a to najmä tým, že zriaďuje školy a školské zariadenia. Rovnako vytvára aj podmienky na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách, ktorých je zriaďovateľom, a vykonáva správu týchto škôl a školských zariadení. Obec zabezpečuje aj priestory a materiálno-technické zabezpečenie na uskutočňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu.

Deťom z obce Richnava hrozilo, že sa v budúcom školskom roku nebudú mať kde učiť, keďže v obci nie je žiadna škola. „Uvedená situácia vznikla v dôsledku toho, že medzi obcami Kluknava a Richnava nedošlo k dohode o vytvorení spoločného školského obvodu. Základná škola v Kluknave, ktorú navštevovali v rámci spoločného školského obvodu aj žiaci z obce Richnava, mala kapacitný problém s umiestňovaním nových žiakov do školy. Túto skutočnosť sa vedenie Základnej školy v Kluknave rozhodlo riešiť vypovedaním školského obvodu pre obec Richnava,“ vysvetlilo MŠVVaŠ.