< sekcia Regióny

Rómovia v Banskej Bystrici majú šancu získať pracovné návyky

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Roman Hanc

Okrem možnosti zapracovať sa, ľudia zapojení do projektu sa zúčastňujú individuálneho a skupinového poradenstva i tréningov.

Banská Bystrica 3. októbra (TASR) – Podnik medzitrhu práce – Šanca pre všetkých, n. o., Banská Bystrica sa snaží pomôcť Rómom a ďalším skupinám ohrozeným sociálnym vylúčením a chudobou. Spustil projekt, ktorého cieľom je prispieť k zvýšeniu zamestnateľnosti a zamestnanosti rómskej komunity žijúcej v meste Banská Bystrica prostredníctvom podpory motivácie hľadať si zamestnanie, ako aj vytvorenia podmienok na získanie a obnovenie pracovných návykov a zručností priamo v praxi. TASR o tom informovala Milena Maková, riaditeľka podniku.

"V rámci realizácie projektu sa podarilo zriadiť Centrum praktického výcviku ako stály kontaktný bod, v ktorom 15 zraniteľných osôb bez dostatočných pracovných návykov a zručností našlo miesto, kde majú vytvorené vhodné podmienky na zapracovanie sa priamo v praxi. Vykonávame ho pod odborným dohľadom mentora, ktorý im poskytuje teoretické informácie a praktické zaškolenie pri manipulácii so záhradnou technikou a ostatným elektrickým stavebným náradím. Zapracovanie je v súčasnosti zamerané na získavanie pracovných skúseností v oblasti údržby verejnej zelene, spevnených plôch, napríklad kladenie zámkovej dlažby či údržbu dopravných zariadení, ako odstránenie hrdze, starých náterov a natieranie zábradlí," priblížila Maková.

Okrem možnosti zapracovať sa, ľudia zapojení do projektu sa zúčastňujú individuálneho a skupinového poradenstva i tréningov. Cieľom je podpora rozvoja ich osobnosti a aktívny prístup k získaniu a rozvíjaniu základných zručností.

Nezisková organizácia zriadená mestom Banská Bystrica realizuje projekt "Príležitosť získať prácu" od mája tohto roka vďaka podpore z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.