< sekcia Regióny

Rozpočet Košického kraja bude na úrovni 263,5 milióna eur

Ilustračná snímka. Foto: deutschebank.ge

Rozpočet predložený predsedom KSK Rastislavom Trnkom ráta s bežnými výdavkami v sume 211 miliónov eur a kapitálovými výdavkami vo výške 45,6 milióna eur.

 Košice 9. decembra (TASR) – Košický samosprávny kraj (KSK) bude v budúcom roku hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom na úrovni 263,5 milióna eur. Krajskí poslanci ho schválili na pondelkovom zasadnutí.

Rozpočet predložený predsedom KSK Rastislavom Trnkom ráta s bežnými výdavkami v sume 211 miliónov eur a kapitálovými výdavkami vo výške 45,6 milióna eur. Schodok kapitálového rozpočtu v sume 28,2 milióna eur je vykrytý prebytkom bežného rozpočtu, použitím fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie, predajom majetku KSK a úverovými zdrojmi.

Najväčšou položkou z bežných výdavkov je oblasť vzdelávania, kam spolu pôjde 104 miliónov eur, na dopravu je vyčlenených 41 miliónov eur, na sociálne služby 31 miliónov eur a na Úrad KSK 16 miliónov eur. Z kapitálových výdavkov ide hlavná časť na komunikácie, a to 20 miliónov eur.

"Pri tvorbe rozpočtu museli byť brané do úvahy negatívne dosahy niektorých opatrení prijatých v Národnej rade SR, a to je hlavne zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane z príjmov fyzických osôb vo výške 5,9 milióna eur, zvýšenie tarifných miezd zamestnancov vo verejnej správe vo výške 4,5 milióna eur a zavedenie príspevku na rekreáciu - 1,2 až 1,5 milióna eur," uviedol Trnka.

Celkový dlh KSK je na koniec budúceho roku predpokladaný v sume 51,3 milióna eur, čo znamená zadlženosť na úrovni 23,62 percenta. Hlavnú časť tvorí úver z Európskej investičnej banky (EIB).

Návrh rozpočtu prešiel bez rozpravy, za hlasovalo 47 poslancov, proti nebol nikto a hlasovania sa zdržali dvaja poslanci.

Z kapitálových výdavkov Trnka zvýraznil financie vyčlenené na rekonštrukciu a opravu ciest druhej a tretej triedy a zároveň rekordnú položku na opravu mostov. Kraj ich chce v budúcom roku opraviť najmenej 22. "Osobitne budú riešené mosty konštruované z nosníkov typu Vloššák. Ak mimoriadne kontroly, ktoré kraj v súčasnosti realizuje, preukážu, že sú v havarijnom stave, ich rekonštrukcia bude riešená prioritne. Na rekonštrukcie ciest z eurofondov plánujeme vyčerpať takmer 10 miliónov eur," uviedol predseda kraja. Zvyšujú sa tiež výdavky na sociálne služby, prioritou je tiež stredné školstvo.

V zastupiteľstve však následne tesne neprešiel návrh všeobecne záväzného nariadenia so zvýšením úhrad za sociálnu službu v krajských zariadeniach sociálnych služieb. Doterajšia výška úhrad sa nemenila od roku 2013. "Niektorí poslanci najprv v rozpočte schválili akoby už aj tú zapracovanú úpravu sadzieb a potom vlastne alibisticky nezahlasovali za túto úpravu, takže s týmto sa tiež budeme musieť vyrovnať," konštatoval Trnka.