Quantcast
< sekcia Regióny

Š. Štefek: Doprava v meste je problém číslo jedna

Na archívnej snímke Štefan Štefek. Foto: TASR/Henrich Mišovič

Rozhovor so Štefanom Štefekom je súčasťou seriálu rozhovorov s kandidátmi na primátora mesta Nitra, ktorý TASR pripravila v súvislosti s nadchádzajúcimi voľbami do orgánov samosprávy obcí.

Nitra 31. októbra (TASR) – Bývalý nitriansky viceprimátor Štefan Štefek sa v komunálnych voľbách uchádza o post primátora Nitry ako nezávislý. Má 51 rokov, v súčasnosti je poslancom Mestského zastupiteľstva v Nitre i Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja.

-Čo bude vašou prioritou v prípade zvolenia za primátora Nitry?-

Mojim predsavzatím je riešiť problémy nášho mesta strategicky a koncepčne. Vieme, že je tu veľa tém trápiacich občanov. Ak však mám začať a následne na to aj adekvátne pracovne postupovať, tak prioritou pre našu Nitru je hlavný architekt mesta. Na neho nadväzujú riešenia problematickej dopravy, nekontrolovaného developerstva a verejných priestorov vrátane pešej zóny. Takže ako prvé by som vypísal výberové konanie vedené odbornou komisiou na funkciu hlavný architekt.

-Na akých princípoch je založený váš volebný program?-

V mojom volebnom programe sú predovšetkým ponúknuté riešenia, ktoré reagujú na problémy Nitry a potreby jej občanov. Nakoľko sme s mojím tímom ako prví vyšli von s volebným programom, tak ma teší, že niektorí kandidáti si osvojili myšlienky a nápady z nášho programu, ktorý je naozaj postavený na reálnych základoch. Nebudem stavať vzdušné zámky ani ponúkať výstavbu metra či vzdušnej mestskej hromadnej dopravy. Mojím programom a jeho postupným naplnením chcem do mesta vrátiť človečinu. Ale ani to nepovažujem za unikát, ale niečo bežné a normálne, čo sa vytratilo alebo zmizlo, tak to poďme spolu vrátiť.

-Ako chcete riešiť problémy s dopravou v meste?-

Doprava v meste je problém číslo jedna. V prvom rade musíme z centra mesta vytlačiť tranzit, to sa dá len dobudovaním obchvatov mimo zastavaného územia mesta. Samozrejme, že si uvedomujem, že jedna vec je tranzit, druhá je hustnúca doprava v raňajšej a poobedňajšej špičke. Musíme vyriešiť zjazd z Klokočiny do Starého Mesta. Určite treba počítať s budovaním nových odbočovacích pruhov na križovatkách a tam, kde je to možné s vybudovaním nových okružných križovatiek. Určite sa realizáciou takýchto opatrení v krátkom čase dá zabezpečiť tak bezpečnosť, ako aj plynulosť cestnej premávky.

-Ako plánujete riešiť nedostatok parkovacích miest v Nitre?-

Už niekoľko rokov hovorím, že ak chceme vyriešiť parkovanie v našom meste, tak musíme vytvoriť podmienky pre budovanie parkovacích alebo garážových domov. Nemôžeme ďalej masívne budovať parkoviská na úkor zelene. Určitým riešením, ako získať nové miesta na parkovanie, je aj zokruhovanie ulíc, to sa však aj vzhľadom na zvýšenú intenzitu dopravy v Nitre musí riešiť odborne a aj citlivo.

-Akým spôsobom by podľa vás malo mesto postupovať pri údržbe a opravách ciest a chodníkov?-

Pri údržbe a opravách miestnych komunikácií musíme v prvom rade postupovať koncepčne. Ja uprednostňujem súvislé opravy miestnych komunikácií pred ich fľakovaním. Treba aktualizovať pasport miestnych komunikácií s dôrazom na ich stav, dôležitosť z pohľadu intenzity dopravy a takýto pasport by mal zachytávať aj stav podzemných sietí. Aj z takéhoto dokumentu musí jasne vyplývať, čo je prioritné.

- V Nitre sú ešte stále mestské časti, v ktorých nie je vybudovaná kanalizácia. V akom časovom horizonte by ju podľa vás bolo možné dobudovať a ako by ste chceli jej výstavbu financovať?-

Mám presne zanalyzované, kde treba v našom meste dobudovať kanalizáciu. Finančná potreba na jej dobudovanie je sedem miliónov eur. Samozrejme, to hovorím o novej kanalizácii v už zastavaných častiach mesta, najmä v Krškanoch a na Zobore. Ale máme tu aj nové developerské projekty, ako oblasť Sadovej ulice na Chrenovej, Kynek či Lukov Dvor, kde vydávame stavebné povolenia na žumpy ešte aj v tomto období. Aj tu musíme hľadať spoločné riešenia, aby sa takéto niečo v krajskom meste nedialo. A rovnako nás tlačia do riešenia staré kanalizácie a kanalizácie vnútroblokové. Ale vráťme sa k otázke. Vzhľadom na finančné možnosti mesta vidím priestor na kompletné dobudovanie kanalizácie v nasledujúcom volebnom období, to znamená v rokoch 2019 - 2022. Eurofondy na budovanie kanalizácie v našom meste už určite nebudú, financovanie sa dá kombinovať aj so Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou. Toto by mala byť priorita všetkých poslancov a primátora.

-Ako sa má podľa vás rozvíjať v Nitre cyklodoprava?-

Projekty cyklotrás v našom meste, na ktorých príprave som sa v minulosti podieľal, aj vďaka fondom Európskej únie idú postupne do realizácie. Určite treba spojiť cyklotrasami všetky mestské časti a tieto následne prepojiť s regionálnymi cyklotrasami, ktoré sa tiež začínajú budovať. Následne však nesmieme zabúdať na primeranú starostlivosť a údržbu cyklotrás, ako aj dobudovanie infraštruktúry k ním. Za posledné obdobie je vidieť záujem občanov o takúto formu dopravy, najmä v rámci voľnočasových aktivít, čo len potvrdzuje zmysluplnosť budovania cyklotrás.

-Aké máte priority v oblasti školstva, kultúry a športu?-

Prioritou v školstve je pre mňa inkluzívne vzdelávanie, to znamená vytvorenie podmienok pre zdravotne znevýhodnených žiakov, zvýšenie počtu špeciálnych pedagógov, asistentov učiteľov a školských psychológov. Dôležité je rovnocenné financovanie materských a základných škôl a školských zariadení bez ohľadu na zriaďovateľa. V oblasti kultúry chcem presadiť viacročné financovanie kultúrnych projektov tak, aby inštitúcie alebo subjekty, ktoré tieto projekty zabezpečujú, si takto mohli vytvoriť tak finančný, ale hlavne dramaturgický plán niekoľko rokov dopredu. Za ďalšiu prioritu považujem prestavbu budovy kina Lipa na mestské kultúrno-spoločenské centrum pre všetkých občanov mesta. Základnou úlohou v oblasti financovania športu je podpora tradičným a úspešným športovým klubom, podpora združeniam, ktoré dávajú príležitosť športovať zdravotne postihnutým a inak znevýhodneným.

-Aké sú podľa vás najväčšie riziká, ktoré ohrozujú bezpečnosť v uliciach Nitry?-

Z môjho pohľadu to nie je len príchod a pohyb zahraničných pracovníkov z priemyselného parku po meste, ale najmä správanie sa rómskych spoluobčanov hlavne v Krškanoch a Dražovciach. V komunitnej práci s nimi chytáme zajaca za chvost. Tento stav treba zastaviť a okamžite konať. V Nitre máme dosť odborníkov na to, aby sme sa koncepčne postavili k tomuto problému. Prevencia či represia? Komunitné centrá, sociálny podnik a prístup každého jedného z nás k riešeniu tohto problému, to sú nástroje, ako zjednať nápravu.

-Ako hodnotíte prebiehajúcu volebnú kampaň v Nitre a skutočnosť, že ste počas nej boli obvinený z nepriamej korupcie?-

To, čo sa deje v Nitre, nemá obdobu, to tu ešte nebolo. Diskusia, ktorá tu prebieha na sociálnych sieťach, je plná ponižovania, osočovania a vyjadrovania názorov pod skrytými menami. Ja sa volám Štefan Štefek, za nikoho a nič sa neskrývam, za doterajšiu prácu sa nehanbím a každému občanovi Nitry sa môžem pozrieť priamo do očí. Keď vám niekto napíše, že doteraz ste vôbec nič pre mesto neurobili, ako máte reagovať? No a udalosti okolo mňa a mojej rodiny hovoria za všetko, to nebudem ani komentovať, veď občania si veľmi rýchlo urobili názor, kto a prečo potrebuje zdiskreditovať Štefeka. V tejto súvislosti mi priam smiešne vyznieva stanovisko terajšieho primátora, že je znechutený atmosférou, ktorú niekto živí... Ja som za kampaň korektnú a čestnú, a ako sa hovorí, každý spávame so svojím svedomím.