Quantcast
< sekcia Regióny

Obyvatelia Sabinova dostali do užívania nové polopodzemné kontajnery

Na snímke polopodzemné kontajnery v priestoroch spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu v Bratislave, archívne foto. Foto: TASR - Michal Svítok

Pôvodné nádoby na separovaný odpad ako je plast, kov a sklo budú rozmiestnené po iných stojiskách, kde je problém s prepĺňaním nádob, aby sa zvýšila kapacita pre vytriedené zložky odpadu.

Sabinov 30. novembra (TASR) - Tri stojiská s polopodzemnými kontajnermi na uliciach Komenského, Puškinova, 17. novembra a jedno uzamykateľné prekryté stojisko na ulici Murgašovej odovzdalo mesto Sabinov v uplynulých dňoch do užívania obyvateľom. Celkovo bolo preinvestovaných takmer 108.000 eur a zhotoviteľom je spoločnosť Remopel, s. r. o.

"Polopodzemné kontajnery sú ďalšou ukončenou investičnou akciou v roku 2021, ktorá bude mať svoje pokračovanie v roku 2022. Riešenie, ktoré ponúkajú, je nielen ekonomické, efektívne, ale aj estetické. Je to cesta, ktorou sa chceme uberať v odpadovom hospodárstve v nasledujúcich rokoch," povedal primátor Sabinova Michal Repaský.

Každé stojisko je vybavené nádobou na komunálny odpad, sklo, papier a plasty, kovy a obaly z nápojových kartónov.

Nové stojiská začali obyvatelia užívať od pondelka (29. 11.). V tento deň zberová spoločnosť v spomenutých lokalitách stiahla z obehu čierne 1100-litrové nádoby na komunálny odpad. Ako informuje radnica na svojej webstránke, pôvodné nádoby na separovaný odpad ako je plast, kov a sklo budú rozmiestnené po iných stojiskách, kde je problém s prepĺňaním nádob, aby sa zvýšila kapacita pre vytriedené zložky odpadu.

Polopodzemné kontajnery pojmú podľa radnice viac odpadu a v dôsledku jeho zhutnenia je potrebné ich vyprázdňovať menej často ako klasické povrchové kontajnery.