< sekcia Regióny

Starostovia a primátori chcú v spore s ÚVO požiadať o pomoc Čaputovú

Na archívnej snímke prezidentka SR Zuzana Čaputová. Foto: TASR - Martin Baumann

Zhodli sa na tom zástupcovia 27 miest a obcí z celého Slovenska na pracovnom stretnutí, ktoré sa uskutočnilo v piatok na mestskom úrade v Šali.

Šaľa 4. júna (TASR) – Starostovia a primátori žiadajú prezidentku Zuzanu Čaputovú o udelenie audiencie, počas ktorej chcú upozorniť na likvidačné sankcie zo strany Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO). Zhodli sa na tom zástupcovia 27 miest a obcí z celého Slovenska na pracovnom stretnutí, ktoré sa uskutočnilo v piatok na mestskom úrade v Šali. „ÚVO vedie proti niekoľkým desiatkam miest a obcí správne konania a súdne spory v súvislosti s nadobudnutím nájomných bytových domov. Úrad nenamietal počas procesu nadobúdania bytových domov, uvedené konania začal viesť až ex-post. Výsledkom týchto konaní majú byť drakonické pokuty v sumách desiatok či stoviek tisíc eur a súdom určená neplatnosť kúpnych zmlúv, čo môže znamenať aj ohrozenie základných ústavných práv pre tisíce obyvateľov a rodín naprieč územím Slovenska,“ skonštatoval primátor Šale Jozef Belický.

Zástupcovia samospráv žiadajú, aby sa návrh generálneho pardonu prerokoval na pôde Národnej rady (NR) SR. Zároveň žiadajú zástupcov NR SR o vykonanie poslaneckého prieskumu na ÚVO na účel preverenia zákonnosti postupov úradu pri vydávaní rozhodnutí. „Žiadame ústavné orgány, aby zvážili zmeny v systéme fungovania ÚVO tak, aby úrad bol preventívnou a nie represívnou zložkou verejnej moci a tiež aby prihliadali pri tvorbe legislatívy na praktické postrehy z praxe a skúsenosti z regiónov,“ zhodujú sa starostovia a primátori.

V uplynulých rokoch stovky miest a obcí podľa schémy Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) a Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) nadobudli tisíce bytov, ktoré odovzdali do užívania občanom. Samosprávy doposiaľ zabezpečujú chod, údržbu týchto bytov a splácajú späť do štátneho rozpočtu úvery z regulovaného nájomného. "Po nadobudnutí bytov ÚVO vyslovil domnienku, že všetky nájomné byty podľa štátom stanovenej schémy boli nadobudnuté takpovediac ilegálne, pretože pri ich kúpe bola neoprávnene využitá výnimka zo Zákona o verejnom obstarávaní. Úrad nezasiahol na začiatku, keď MDV a ŠFRB pripravili príslušnú legislatívu, ale čakal, kým obce a mestá byty nadobudnú, a potom ich začal sankcionovať pokutami,“ tvrdia samosprávy.

ÚVO podal na súd návrhy na určenie neplatnosti zmlúv na takto nadobudnuté bytovky. „V prípade, že by súd rozhodol tak, ako navrhuje úrad, existuje reálna hrozba vysťahovania tisícov občanov na ulicu, keďže by sa bytové domy ocitli v rukách hospodárskych subjektov, ktoré nie sú viazané štátom stanovenými regulatívmi v oblasti nájomného bývania,“ upozorňujú samosprávy. Týmto by tieto hospodárske subjekty boli nútené vrátiť plnenia, ktoré im boli poskytnuté zo strany štátu za predaj bytových domov, čím by došlo k ich finančnej likvidácii. „V súčasnej situácií, kde došlo k výraznému poklesu príjmov z dôvodu epidémie, by bolo takéto plnenie likvidačné a evidentne nevykonateľné. Okrem toho mnohým obciam a mestám hrozí vďaka pokute nútená správa,“ upozorňujú zástupcovia samospráv.