Quantcast
< sekcia Regióny

Sedem slovenských univerzít podpísalo inovovanú zmluvu o Združení V7

Na snímke budova Univerzity Komenského v Bratislave. Foto: TASR Dano Veselský

Dokument podľa Babušík Adamčíkovej nadväzuje na doterajšie aktivity združenia založeného 28. februára 2013 čo sa týka nových a aktuálnych spoločenských priorít SR v oblasti vedy, výskumu a inovácií.

Košice 3. decembra (TASR) – Inovovanú Zmluvu o združení výskumne a technicky orientovaných univerzít SR podpísalo v pondelok (2. 12.) v Bratislave sedem slovenských univerzít. TASR o tom informovala hovorkyňa Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach Linda Babušík Adamčíková s tým, že členovia takzvaného Združenia V7 sa dohodli na koordinácii a spoločnom postupe pri presadzovaní podpory vedy, výskumu a inovácií v slovenskom a európskom výskumnom priestore.

Zmluvu podpísali Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Technická univerzita v Košiciach, UPJŠ v Košiciach, Žilinská univerzita v Žiline, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre a Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.

Okrem iného sa dohodli napríklad aj na tom, že pri svojich aktivitách budú zohľadňovať potreby reálneho života, rozvíjať spoluprácu s podnikmi a inštitúciami spoločenskej praxe; budú poskytovať odbornú racionálnu oporu ústredným orgánom štátnej správy, verejnej správy a ostatným autoritám pri ich rozhodovaní vo veciach podpory vedy, výskumu a inovácií; presadzovať férové, transparentné a vyvážené financovanie výskumu a vývoja v SR či podporovať spoločné zdieľanie nadobudnutej vedeckej infraštruktúry najmä v univerzitných vedeckých parkoch a centrách excelencie. Chcú tiež koordinovať svoje aktivity pri predkladaní projektov z Európskych štrukturálnych a investičných fondov, vyvíjať spoločné úsilie a vzájomne sa podporovať pri svojom sieťovaní sa s významnými vedeckými inštitúciami doma i v Európskom výskumnom priestore, ale tiež podporovať úsilie tvorby a aktualizácie cestovnej mapy vedeckej infraštruktúry SR a iné.

Dokument podľa Babušík Adamčíkovej nadväzuje na doterajšie aktivity združenia založeného 28. februára 2013 čo sa týka nových a aktuálnych spoločenských priorít SR v oblasti vedy, výskumu a inovácií.

Som rád, že výskumne a technicky orientované univerzity podpísali inovovanú zmluvu. Verím, že aj vďaka nej budeme pokračovať v úspešnej spolupráci vo vysokoškolskom priestore a budeme pohotovo reagovať na aktuálne celospoločensky žiaduce aktivity zo strany vedecky najvýkonnejších univerzít,“ uviedol rektor UPJŠ v Košiciach a predseda Združenia V7 Pavol Sovák.

sem mia