< sekcia Regióny

Senica plánuje obnoviť park v areáli múzea

Ilustračné foto. Foto: TASR - Pavol Zachar

Projekt revitalizácie parku mesto konzultovalo s Krajským pamiatkovým úradom Trnava.

Senica 10. septembra (TASR) – Po rekonštrukcii budovy mestského múzea je ďalším zámerom mesta Senica komplexná obnova priľahlého areálu. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová.

Mesto vypracovalo projekt revitalizácie exteriéru, s ktorým sa uchádza o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia realizáciou viacerých vodozádržných opatrení.

„Od začiatku bolo našou snahou, aby sme po rekonštrukcii budovy pristúpili aj k obnove areálu a vytvorili tak ďalší multifunkčný priestor, z ktorého budú mať prospech obyvatelia mesta aj návštevníci," uviedol primátor mesta Martin Džačovský.

Zámerom projektu je obnova parku a areálu pri múzeu. „Revitalizácia obsahuje riešenia, ktoré podporujú zadržiavanie vody, čo v praxi znamená náhradu nepriepustných povrchov za priepustné, realizáciu dažďových záhrad a vsakovacích boxov, ktoré budú zachytávať zrážkovú vodu odvedenú zo strechy budovy," doplnila projektová manažérka Zuzana Gašparová.

Súčasnú asfaltovú plochu s rozlohou 1356 štvorcových metrov podľa projektu nahradia okrem zelených plôch s výsadbou aj mlatové chodníky, ktoré sa používajú v historických parkoch, a spevnené plochy zo žulových kociek. Okrem obnovy pôjde aj o doplnenie parkového mobiliára, predovšetkým v podobe lavičiek, košov a stojanov na bicykle.

„Premena areálu podporí zadržiavanie vody v priestore, ktorá sa odrazí vo vlhkosti pôdy a vzduchu, čo sa v letnom období prejaví na znížení teplôt," informovala Dana Jurková z mestského úradu.

Zámer mesta Senica uchádzať sa o nenávratný finančný príspevok vo výške 377 803,58 eura so zabezpečením spolufinancovania v sume 18 890,19 eura musia ešte schváliť poslanci, ktorí budú o materiáli hlasovať na rokovaní zastupiteľstva 24. septembra.

Keďže budova je národnou kultúrnou pamiatkou, projekt revitalizácie parku mesto konzultovalo s Krajským pamiatkovým úradom Trnava. Ten prišiel aj s požiadavkou rekonštrukcie celého oplotenia areálu do pôvodnej podoby a takisto s požiadavkou obnovy stĺpa a dreviny, ktorá bola podľa dobových fotografií pred budovou zasadená.