< sekcia Regióny

Skalická nemocnica získala financie na nákup lôžok za 12 000 eur

Ilustračné foto. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

S cieľom skvalitniť lôžkový fond pediatrie sa nemocnica zapojila do grantového programu pod názvom Bojovníci za zdravie a bola v ňom úspešná.

Skalica 15. júla (TASR) – Fakultná nemocnica s poliklinikou v Skalici získala finančné prostriedky vo výške 12 000 eur na nákup nových lôžok a matracov na pediatrické oddelenie. TASR o tom informovala Martina Plášková z FNsP v Skalici.

S cieľom skvalitniť lôžkový fond pediatrie sa nemocnica zapojila do grantového programu pod názvom Bojovníci za zdravie a bola v ňom úspešná. „Získané financie prispejú k vylepšeniu podmienok poskytovania starostlivosti a vyššej spokojnosti hospitalizovaných detí a ich sprievodcov," uviedla Erika Vávriková, ktorá je poverená vedením pediatrického a neonatologického oddelenia.

Pediatrické oddelenie zabezpečuje diagnosticko-preventívnu a liečebnú starostlivosť pre deti vo veku do 19 rokov. V spádovej oblasti je evidovaných približne 30 000 detských pacientov.

„Oddelenie má v starostlivosti ročne priemerne 650 hospitalizovaných detí. Na detských odborných ambulanciách je ročne vykonaných viac ako 5000 vyšetrení v riadnom čase a viac ako 1000 vyšetrení v ústavnej pohotovostnej službe," informovala Plášková.

Aktuálna obnova lôžok na pediatrii predstavuje nákup siedmich dojčenských, siedmich stredne veľkých a 12 veľkých lôžok.

„Snaha o obnovu skalickej pediatrie týmto nekončí. Ďalšou prioritou je získanie nového ultrazvukového prístroja, ktorý už prekročil svoju životnosť a hrozí jeho zlyhanie. V rámci obnovy prostredia plánujeme aj výmenu okien, ktoré sú už v nevyhovujúcom stave. Finančné zdroje na tieto projekty sa snažíme získať z externého prostredia," doplnila Vávriková.