Quantcast
< sekcia Regióny

Skalica vypísala verejné obstarávanie na nakladanie s odpadom

Ilustračné foto. Foto: TASR Martin Baumann

Verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku vo výške 150 000 eur a záujemcovia môžu svoje ponuky podávať do 21. septembra.

Skalica 27. augusta (TASR) – Skalica vypísala verejné obstarávanie s názvom Nakladanie s komunálnymi odpadmi v meste Skalica. Vyplýva to zo zverejnených informácií vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.

Predmetom zákazky je poskytnutie služby súvisiacej s nakladaním s komunálnymi odpadmi a prevádzkovanie zberného dvora na území mesta. Zákazku sa mesto rozhodlo nedeliť na časti.

„Služba súvisiaca s nakladaním s komunálnymi odpadmi a prevádzkovanie zberného dvora tvoria homogénny celok a nie je možné, aby tieto služby poskytovali rôzni dodávatelia. Na trhu existuje vhodné prostredie na realizáciu hospodárskej súťaže ako celku," informovalo mesto.

Odhadovaná hodnota zákazky je vo výške 5.679.479,40 s DPH a doba trvania zmluvy je päť rokov.

„S prihliadnutím na predmet zákazky, ktorým je poskytovanie služieb prostredníctvom strojového a technického vybavenia, dĺžka trvania zmluvy na menej ako štyri roky by bola absolútne ekonomicky nehospodárna pre uchádzača a aj pre verejného obstarávateľa," zdôvodňuje mesto dĺžku zmluvy. Verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku vo výške 150 000 eur a záujemcovia môžu svoje ponuky podávať do 21. septembra.