Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 14. jún 2024Meniny má Vasil
< sekcia Regióny

V Katolíckej spojenej škole sv. Mikuláša otvárajú žiakom obzory

Katolícka spojená škola sv. Mikuláša v Prešove má za sebou viac ako štvrťstoročie existencie. Svoju činnosť začala 1. septembra 1991 ako Základná škola sv. Mikuláša so štyrmi triedami v ročníku a o dva roky neskôr sa rozšírila o gymnázium. Patrila medzi prvé cirkevné školy na Slovensku po roku 1989. Na snímke žiaci pred budovou školy. Prešov 22. január 2018. Foto: TASR - Milan Kapusta

V súčasnosti majú 14 tried na základnej škole a 15 tried na gymnáziu, a to v štvorročnej aj osemročnej forme štúdia. Chodí tu 650 žiakov, z toho 333 na základnú školu a 317 na gymnázium.

Prešov 22. januára (TASR) - Katolícka spojená škola sv. Mikuláša v Prešove má za sebou viac ako štvrťstoročie existencie. Svoju činnosť začala 1. septembra 1991 ako Základná škola sv. Mikuláša so štyrmi triedami v ročníku a o dva roky neskôr sa rozšírila o gymnázium. Patrila medzi prvé cirkevné školy na Slovensku po roku 1989. Uviedol to riaditeľ školy Marcel Tkáč.

Na súčasnom poste riaditeľa je tretí rok, predtým tu ako učiteľ matematiky a chémie pôsobil 19 rokov. „Priamo zrod školy ma nezastihol, ale sprostredkovane viem, že začiatkom 90. rokov vznikla iniciatíva rodičov a farského spoločenstva v snahe o obnovenie katolíckeho školstva na Slovensku. Bolo to dozaista búrlivé obdobie nielen v Prešove, ale aj v iných mestách, kde katolícke školy vznikali. Ale roky ukázali, že majú svoje miesto v slovenskom vzdelávacom systéme. Nielen z dôvodu, že žiaci týchto škôl dosahujú výborné študijné výsledky v certifikovaných meraniach (maturita, T5 a T9) a vedomostných súťažiach, ale aj z hľadiska morálno-vôľových podnetov, ktoré im dáva kresťanská výchova," povedal.V súčasnosti majú 14 tried na základnej škole a 15 tried na gymnáziu, a to v štvorročnej aj osemročnej forme štúdia. Chodí tu 650 žiakov, z toho 333 na základnú školu a 317 na gymnázium. V priestoroch školy sídli aj Cirkevná základná umelecká škola, ktorá ponúka popoludní ďalšie spektrum aktivít (výtvarné, dramatické, hudobné a tanečné). Svoje talenty môžu žiaci rozvíjať v mládežníckom zbore, ľudovej hudbe, učitelia obidvoch škôl v komornom speváckom zbore.

Škola sa dlhodobo profiluje ako úspešná, či už v certifikovaných meraniach alebo v súťažiach z biológie, chémie, geografie a matematiky. Je partnerskou školou Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach, s ktorou v jeseni pripravili Krajské kolo Festivalu vedy a techniky v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku. V najbližších dňoch bude organizovať krajské kolo chemickej olympiády. Za posledných 15 rokov žiaci dosiahli významné ocenenia na medzinárodných olympiádach a boli na súťažiach v USA, Číne, Taiwane, Iráne, Tunisku a mnohých európskych krajinách. Aby sa nestratili vo svete, môžu študovať angličtinu, nemčinu, francúzštinu aj ruštinu. Žiaci sa realizujú aj v športových krúžkoch, najviac sa darí volejbalistom, florbalistom, stolným tenistom a šachistom.

Pedagogický zbor tvorí cez 50 učiteľov a na škole pôsobí okolo 20 nepedagogických zamestnancov. Škola začínala v prenajatých priestoroch po bývalej štátnej škole, postupne zrenovovali interiér. Až keď ju v roku 2010 odkúpili aj s areálom, mohli sa pustiť aj do rekonštrukcie ihriska, prístupových chodníkov a oddychových zón.

Na odovzdávanie kresťanských hodnôt žiakom dohliada duchovný správca školy Vladimír Nemec, pre ktorého je škola ako jeho farnosť. Takéto privilégium majú iba štyri školy v arcidiecéze. Duchovný život tvoria slávenia sv. omší, duchovné obnovy a hodiny náboženstva. Kňaz je tu pre žiakov každý deň. Na tieto aktivity slúži kaplnka sv. Mikuláša.

Absolventi školy vo veľkej miere pokračujú v štúdiu na vysokých školách a v živote sa presadili v mnohých profesiách. V televíznom spravodajstve sa zviditeľnili Lucia Hurajtová, Pavol Janič či Andrea Marcišiaková. V športe vynikli volejbalista Marcel Lux i florbalistka Daniela Klasková. Nemálo bývalých žiakov si dnes oblieka lekársky plášť, venuje sa ekonomike, architektúre, farmácii. Niektorí sa rozhodli pre kňazské rúcho či rehoľné povolanie.

Život školy sa odzrkadľuje aj na stránkach časopisu Ikváč, ktorý v krajskej súťaži študentských časopisov získal opakovane jednu z cien. Redakčný tím tvoria výlučne študenti. Svojím obsahom motivuje k aktívnemu postoju k životu. Po misijnom týždni, kedy sa žiaci mali možnosť rozprávať s františkánom pôsobiacim v Južnom Sudáne, vyzbierali medzi sebou sumu, ktorá pokryje náklady na žiacke obedy pre jednu africkú školu na celý rok.

Učiteľka M. Feretová z katolíckej spojenej školy vedie žiakov k vede


Miriam Feretová učí biológiu a geografiu na Katolíckej spojenej škole sv. Mikuláša v Prešove desať rokov. Zároveň pripravuje gymnazistov na maturitu z biológie a venuje sa študentským vedeckým projektom. S talentovanými žiakmi pracuje počas krúžkovej činnosti na výskumných experimentoch. Študentov vedie k tvorivému mysleniu a otvára im cestu do sveta.

"Sama som bola aktívne dieťa, chodievala som za mojich stredoškolských čias na olympiády a SOČ-ky, ale vtedy sme končili na celoštátnej úrovni, ďalej sme nepostupovali. Keď sa tieto cesty mojim terajším študentom otvorili, povedala som si, že to skúsime. Odvtedy chodia do sveta. Boli sme asi sedemkrát v USA v rôznych štátoch a mestách. Deti súťažili v Iráne, Tunisku, Gruzínsku, Azerbajdžane i v mnohých krajinách Európy. V lete sme sa dostali do Číny," uviedla Feretová, ktorá sa snaží učiť predmety pútavou formou.

Katolícka spojená škola sv. Mikuláša v Prešove má za sebou viac ako štvrťstoročie existencie. Svoju činnosť začala 1. septembra 1991 ako Základná škola sv. Mikuláša so štyrmi triedami v ročníku a o dva roky neskôr sa rozšírila o gymnázium. Patrila medzi prvé cirkevné školy na Slovensku po roku 1989. Na snímke ocenení žiaci školy, uprostred učiteľka Miriam Feretová.
Foto: TASR - Milan Kapusta

Všetky ich projekty sú zamerané environmentálne, buď na ochranu a tvorbu životného prostredia, alebo na ochranu a liečbu chorôb ľudského tela. "Vždy ich vediem k tomu, aby to neboli iba práce popisné, ale aby problém mal konkrétne východisko." Žiaci hľadajú čo najjednoduchšie a finančne nenáročné riešenia. Tie často vedú k pôvodným rastlinám, k postupom, ktoré poznali už naši predkovia, ale neboli vedecky podložené. Podľa Feretovej možno toto najviac zaujme na zahraničných súťažiach.

Žiaci riešili, aký vplyv majú ťažké kovy na zmenu pozície jadier v prieduchových bunkách cibule. Úspešne vytvorili biorepelent z éterických silíc, ktorý je účinný proti kliešťom a nemá vedľajšie účinky. Zaoberali sa skúmaním lignínu z kôry stromov, ako dokáže absorbovať UV žiarenie. Študenti sa venovali aj prešovskému problému zasolených pôd, skúmali, ako ich odsoliť a ekonomicky využiť. Ďalšou témou bol boj s inváznymi rastlinami, ktoré v praxi ničíme klčovaním. Šikovná študentka dokázala v boji proti háďatkám využiť rastlinné silice. Venovali sa tiež onkologickej téme a sledovaniu vplyvu látok na znižovanie oxidačného stresu v bunkách. Tém vedeckých prác bolo oveľa viac.

Projekty určené na medzinárodné súťaže musia mať veľmi vysokú odbornú úroveň. Preto školský vedecký tím spolupracuje s výskumnými ústavmi a vysokými školami. Dobré kontakty majú s Technickou univerzitou Košice, Univerzitou P. J. Šafárika s jej Lekárskou aj Prírodovedeckou fakultou, tiež s Parazitologickým ústavom SAV, či s Výskumno-vzdelávacím centrom bioenergie v Kapušanoch. "Sú pre nás stále otvorení, majú výborné technické vybavenie, ktoré nám umožňuje robiť rôzne výskumné analýzy, pomáhajú nám aj so zabezpečením materiálu. Koho sme oslovili, každý nám rád pomohol," pochvaľuje si spoluprácu.Žiakov do vedeckej činnosti inšpirujú úspechy starších spolužiakov. Silnou motiváciou pre nich je, že sa dostanú do sveta, mnohí po prvý raz letia lietadlom. Pracujú na sebe a neustále sa zlepšujú. Sú dobrí v angličtine, okrem toho, že majú dobré známky v škole, aby čo najlepšie prezentovali svoj projekt, brúsia si konverzáciu v jazykovej škole, na rôznych kurzoch a letných pobytoch. Feretovú teší, že od kvarty začala pracovať na projektoch aj jej dcéra Miriam, ktorá je rovnako zodpovedná a svedomitá ako ostatní študenti.
Odrazovým mostíkom pre žiakov je účasť na Festivale vedy a techniky, ktorý organizuje občianske združenie AMAVED. Umožňuje študentom konfrontovať svoje znalosti a odtiaľ sa vyberajú projekty na najprestížnejšie svetové súťaže.

Feretová nemá ambíciu dostať sa na významnejší post. Práca s deťmi ju baví a napĺňa. Napriek tomu, že za úspechom vedeckých projektov treba vidieť aj zháňanie financií na letenky, tlač posterov, prezentáciu krajiny. Čo znamená neustále uchádzanie sa o granty.

Úspešná učiteľka získala viaceré ocenenia. Najviac si váži Pamätnú plaketu Predsedníctva SAV. "Nezvyknú ju dávať stredoškolským učiteľom a napriek tomu ju vlani udelili mne," skonštatovala Feretová.

Podľa dvoch študentov katolíckej spojenej školy pomenovali asteroidy


Vestibul Katolíckej spojenej školy sv. Mikuláša v Prešove zdobia diplomy žiakov z medzinárodných olympiád a prestížnych vedeckých súťaží z celého sveta. Súčasní septimáni sa postarali o to, že medzi nimi visí aj diplom vypísaný čínskym písmom. Podľa dvoch študentov Miriam Feretovej ml. a Samuela Smotera sú pomenované dva asteroidy.

Dvojica talentovaných gymnazistov sa najnovšie venuje testovaniu nových biomateriálov na bunkách z tukového tkaniva, ktoré by sa v budúcnosti mohli v medicíne používať ako náhrada súčasných kovových (napríklad titánových) kĺbov. S projektom im pomáha na Lekárskej fakulte v Košiciach Denisa Harvanová. Po maturite majú namierené na medicínu.

Prvý svoj veľký úspech zažívali v USA v roku 2016, kedy sa každý so svojím projektom samostatne prebojoval na svetovú projektovú olympiádu I-SWEEEP (International Sustainable World Energy, Engineering & Environment Project) v Houstone. Obidvaja získali bronzové ocenenia. Mirka sa venovala černi javorovej, Samuel eliminácii ťažkých kovov pomocou zeolitu.

Potom začali pracovať spoločne. "Skúšali sme využitie éterických olejov ako prevenciu proti kliešťom. Zistili sme, že niektoré éterické oleje dokážu byť až 14-krát účinnejšie ako syntetické repelenty. Zároveň naše sú neškodné pre zdravie a životné prostredie a ich cena je tretinová oproti komerčným," uviedla úspešná gymnazistka.

S projektom s oficiálnym názvom Potenciálne využitie prírodných éterických olejov v prevencii pred kliešťami sa vlani v máji dostali na najväčšiu vedeckú súťaž stredoškolákov Intel ISEF (Intel International Science and Engineering Fair) do Los Angeles. Na súťaži sa zúčastnilo 1778 študentov zo 75 krajín sveta, ktorí súťažili v 17 skupinách. Prešovskí gymnazisti sa ako víťazi národného finále Festivalu vedy a techniky AMAVET, ktorý organizuje Asociácia pre mládež, vedu a techniku, nominovali do kategórie Animal Science ako jediní Európania. Domov sa vrátili so striebornými medailami.

Získali aj špeciálnu cenu od Čínskej asociácie pre vedu a technológiu (CAST) v Special awards, ktorej súčasťou bolo pozvanie na medzinárodnú vedeckú súťaž CASTIC do Číny, na ktorej sa zúčastnili vlani v auguste rovnako úspešne, obhájili tam strieborné medaily. Jednou z foriem odmeny bolo tiež pomenovanie asteroidov podľa ich mien. V tomto roku ich čakajú súťaže v Expo science v Luxemburgu a opäť Intel ISEF v Pittsburghu v Pennsylvánii.

Rovnako nadaní študenti Peter Škripko a Ján Maťufka pracujú na projekte ekologického opaľovacieho prípravku, ktorý dokáže chrániť ľudskú pokožku pred UV žiarením a je účinnejší aj komerčne lacnejší ako bežné prípravky. "Spolupracovali sme pri tomto projekte s Katedrou biofyziky Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, kde nám poskytli technické zázemie. Konzultačne nám pomohol aj bývalý žiak našej školy Marián Babinčák, ktorý sa počas stredoškolského štúdia venoval tiež vedeckým projektom. Projekt sme prezentovali na Festivale vedy a techniky AMAVET a v apríli s ním pôjdeme do Moskvy na Vernadsky National Contest," uviedol Škripko.

Predtým sa venoval projektu odsoľovania pôd prostredníctvom rastlín a kremíka. Podľa Škripka je to ekologická a lacná metóda. S touto prácou sa tiež dostal do Ameriky a na súťaži I-SWEEEP získal tretie miesto. Rovnako ako jeho spolužiaci bol v Číne strieborný. V marci ho rovnako čaká cesta do Luxemburska s individuálnym projektom. Po maturite ho láka štúdium ekonómie.

Pre Maťufku je účasť na projektoch novou skúsenosťou. Predtým sa zúčastňoval na olympiádach v geografii, astronómii a matematike. V lete bol na geografickej olympiáde v Srbsku. V budúcnosti sa chce uberať technickým smerom, baví ho viac matematika a informatika.

K úspechu vedie študentov učiteľka biológie a geografie Miriam Feretová.