Quantcast
< sekcia Regióny

VIDEO: ZŠ v Záhorskej Vsi charakterizuje rodinná atmosféra

Na snímke Základná škola v Záhorskej Vsi 5. februára 2018. Foto: TASR - Marko Erd

V predvojnovom období, v rokoch 1938-1939 na škole učila Milada Štolbová, matka opernej divy Lucie Popp a náboženstvo tu učil Anton Srholec.

Bratislava/Záhorská Ves 5. februára(TASR) - Zvýšený hlas a krik nevychovajú ani lepších žiakov a už vonkoncom nie šťastnejšie deti. Týmto heslom sa riadia v základnej škole v Záhorskej Vsi. "Našou snahou je byť priateľskou a ústretovou školou rodinného typu," povedala o filozofii ZŠ jej riaditeľka Ivica Pupiková."Dbáme na to, aby sme čo najviac komunikovali nielen s deťmi, ale aj s rodičmi a rozprávali sa o tom, ako môžeme riešiť problémy vo výchove a vzdelávaní, alebo aj ako im predísť," vysvetlila. "Myslím si, že aj to je dôvod, prečo k nám rodičia radi dávajú deti, dokonca nielen zo Záhorskej Vsi, ale aj z okolitých obcí – Suchohradu či Vysokej pri Morave. Môžem spomenúť prípad dvoch detí, ktoré sa spolu s rodičmi odsťahovali do Vysokej pri Morave, no ostali našimi žiakmi a do školy dochádzajú," uviedla.

Takmer rodinnú starostlivosť a lásku pedagógov k deťom, kde nechýba milé slovo ba ani objatie, veľmi oceňujú rodiny z tzv. slabšieho prostredia, ktorých je v obci pomerne veľa. "Môžem povedať, že rodičia týchto detí, napriek tomu, že majú menej prostriedkov, sa o deti vzorne starajú. My sa im snažíme pomáhať pri vzdelávaní," vysvetlila. Spresnila, že deťom sa venujú špeciálne prostredníctvom zvláštnych doučovacích hodín. "Tam im pomáhame pochopiť preberané učivo, resp. pomôcť s domácimi úlohami, pri ktorých by im doma nevedeli pomôcť rodičia," ozrejmila riaditeľka ZŠ.

Na snímke žiak počas vyučovania v triede Základnej škole v Záhorskej Vsi, 5. februára 2018.
Foto: TASR - Marko Erd

Zvýraznila tiež, že celkovo sa v škole snažia rozvíjať to, čo deťom ide. "Každé dieťa je na niečo talentované. Našou filozofiou je podporovať tieto schopnosti a povzbudzovať deti," zdôraznila Pupiková.Teší sa, že spolu s kolegami vidí a cíti odozvu. „Teší nás, keď napríklad deti so sociálne slabších rodín sa počas leta pýtajú, kedy sa už začne školský rok," uviedla.

V ZŠ v Záhorskej Vsi vyučujú aj dramatickú výchovu


Škola by nemala byť iba centrom pasívneho odovzdávania informácií, ale aj miestom, ktoré deti naučí vyjadrovať sa a odprezentovať to, čo sa naučili. S týmto cieľom začali v základnej škole v Záhorskej Vsi vyučovať dramatickú výchovu."Ak dieťa nedisponuje len znalosťami, ale aj schopnosťou komunikovať o týchto znalostiach, rastie jeho šanca ukázať, čo vie a získať uznanie za svoje vedomosti," ozrejmila motív zaradenia predmetu do učebných osnov riaditeľka školy v najzápadnejšej obci na Slovensku Ivica Pupiková. "Predmet vyučujeme od druhého do šiesteho ročníka, jednu hodinu týždenne v rámci disponibilných hodín, ktoré máme k dispozícii. Boli sme sami prekvapení, ako to deťom pomáha pri komunikácii, aké sú otvorenejšie, ako sa zapájajú do vyučovania," uviedla. Pri hodinách používajú menšie deti i maňušky, majú možnosť sa tiež naučiť hrať na flaute.

Na snímke žiaci a učiteľka počas vyučovania v triede Základnej škole v Záhorskej Vsi, 5. februára 2018.
Foto: TASR - Marko Erd

Deti môžu to, čo sa na hodinách dramatickej výchovy naučili, prezentovať na rôznych besiedkach, predstaveniach pri výročiach školy či vystúpení pre seniorov. Ďalšou zaujímavosťou je ovocný sad, ktorý škola vo svojom areáli v minulom školskom roku založila. Rovnako má každá trieda svoje políčko, o ktoré sa stará v rámci hodín pracovného vyučovania či predmetu technika na 2. stupni, prípadne počas triednických hodín. "Je to na rozhodnutí detí, čo budú pestovať," ozrejmila riaditeľka. Prezradila, že minulý rok bol veľmi bohatý na úrodu paradajok.

Na snímke triedne záhradky na Základnej škole v Záhorskej Vsi, 5. februára 2018.
Foto: TASR - Marko Erd

Škola je tiež veľmi aktívna v športových krúžkoch, darí sa najmä futbalistom i florbalistom. Školáci môžu využívať aj multifunkčné ihrisko, na ktorú ZŠ dostala dotáciu z Úradu vlády SR, zvyšok zafinancovala obec z vlastných zdrojov.Bezprostredná blízkosť Rakúska je zasa dôvodom, prečo sa okrem angličtiny na škole vyučuje aj nemčina a takisto sa rozvíja cezhraničný projekt vzájomného jazykového vzdelávania detí BIG SK-AT. "V rámci neho k nám každý týždeň chodí lektorka nemčiny, ktorá vyučuje deti na prvom stupni, ale aj nás pedagógov a tiež i rodičov, ktorí o to majú záujem," vysvetlila Pupiková. Škola má tiež družobné styky so školami v troch rakúskych obciach Angern, Weikendorf a Gänsendorf.

ZŠ v Záhorskej Vsi navštevovali i bývalá prvá dáma či svetový rekordér


S históriou školy v Záhorskej Vsi sa spájajú aj mená bývalej prvej dámy Emílie Kováčovej, či niekdajšieho reprezentanta ČSSR v plávaní, svetového a európskeho rekordéra na 100 metrov motýlik Vladimíra Hopku. Známych mien, ktoré sedeli v laviciach či za katedrou 90. rokov fungujúcej školy, však bolo oveľa viac.

"V predvojnovom období, v rokoch 1938-1939 na škole učila Milada Štolbová, mamička opernej divy Lucie Popp, náboženstvo tu učil Anton Srholec, ktorý pôsobil na miestnej fare a k obci mal vrúcny vzťah," spomína Anna Meňhárová, bývalá učiteľka a zástupkyňa riaditeľky školy a tiež mamička súčasnej riaditeľky ZŠ Ivice Pupikovej.

"Medzi ďalšími známymi menami možno nájsť spisovateľku Vieru Lukáčkovú- Minárikovú, bývalého predsedu Zväzu zahraničných Slovákov v Amerike Leopolda Danihela či leteckého akrobata Rudolfa Ozábala," dodáva.

Škola si 90. výročie pripomenula slávnostnou akadémiu, na ktorej sa zúčastnili aj pamätníci tých najstarších generácií učiteľov, medzi nimi bola 97-ročná Elena Voltemarová. Výročie zvýraznil i fotoalbum, zostavený z dobových a archívnych snímok, fotografií z rodinných albumov i zbierok samotnej školy, ktoré dokumentujú plynutie času.

V obci i samotnej škole veria, že podobných jubileí zažije ZŠ ešte veľa, a že sa minimálne podarí udržať trend z posledných rokov. Na rozdiel od iných škôl, ktoré pociťujú exodus a úbytok žiakov, v Záhorskej Vsi sa počet žiakov za posledné štyri roky zvýšil takmer o štvrtinu, zo 147 na 191 žiakov.