< sekcia Regióny

Školy v pôsobnosti Prešovského kraja môžu prijať 5140 deviatakov

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Pavol Zachar

Kraj tak žiakom 9. ročníkov ZŠ umožní po zmenách od septembra štúdium na 68 krajských stredných školách, z toho 16 gymnáziách.

Prešov 2. marca (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) môže v školskom roku 2021/2022 prijať na stredné školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 5140 žiakov končiacich ročníkov základných škôl (ZŠ). TASR o tom informovala Ivana Ondriová z oddelenia komunikácie a propagácie Úradu PSK.

Ako povedala, od budúceho školského roka 2021/2022 sú v rámci procesu optimalizácie schválené ďalšie zmeny v zložení stredných škôl. Týkajú sa okresov Prešov, Medzilaborce, Stropkov a Levoča.

"K 1. septembru dôjde v Prešove k zlúčeniu Obchodnej akadémie a Strednej odbornej školy (SOŠ) podnikania. Takisto aj k zániku SOŠ služieb v Stropkove, ktorá bude elokovaným pracoviskom SOŠ elektrotechnickej v Stropkove. V Medzilaborciach dôjde k zlúčeniu gymnázia a strednej odbornej školy, rovnako dôjde k transformácii Spojenej školy v Bijacovciach na elokované pracovisko SOŠ lesníckej v Prešove," uviedla Ondriová.

Kraj tak žiakom 9. ročníkov ZŠ umožní po zmenách od septembra štúdium na 68 krajských stredných školách, z toho 16 gymnáziách. Aktuálne je v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK 72 stredných škôl. Stanovený najvyšší počet žiakov prijatých do prvého ročníka stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK je spolu 5140, a to z celkového počtu 6525 vymedzeného pre všetky školy v územnej pôsobnosti kraja.

"PSK má pre prijímacie konanie v nadchádzajúcom školskom roku k dispozícii 967 miest na gymnáziách, z toho 108 na bilingválnych a 4173 miest na SOŠ. Krajské obchodné akadémie, tri budú od nového školského roka ako organizačné zložky Spojenej školy, môžu prijať 302 deviatakov, pedagogické školy 186 a stredné zdravotnícke školy 254 deviatakov. K dispozícii pre žiakov končiacich ročníkov je 133 miest na krajských školách umeleckého priemyslu, či 52 miest na Strednej športovej škole v Poprade," povedala Ondriová.

PSK sa pri prípravách na nasledujúci školský rok 2021/2022 zameral na čo najlepšie zosúladenie svojej ponuky stredných škôl s reálnymi záujmami žiakov a trhu práce v kraji.