Quantcast
< sekcia Regióny

Zámer výstavby Vodného diela Slatinka opäť ožil

VD Slatinka Foto: TASR/Michal Svítok

Stavba tohto diela je plánovaná už od 50. rokov minulého storočia. Reálne kontúry dostala najmä v 80. rokoch, kedy bola už na spadnutie, všetko ale zastavili celospoločenské zmeny po roku 1989.

Zvolen 29. januára (TASR) - Zámer výstavby Vodného diela Slatinka pri Zvolene v týchto dňoch opäť ožil. Vodohospodárska výstavba totiž požiadala začiatkom roka stavebný úrad vo Zvolene o vydanie územného rozhodnutia.

Stavba tohto diela je plánovaná už od 50. rokov minulého storočia. Reálne kontúry dostala najmä v 80. rokoch, kedy bola už na spadnutie, všetko ale zastavili celospoločenské zmeny po roku 1989. Odvtedy sa vždy po niekoľkých rokoch štátny stavebný podnik pokúša prelomiť negatívne stanoviská environmentálnych združení i obyvateľov dotknutých oblastí a výstavbu diela presadiť. Naposledy pred asi tromi rokmi získal v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie súhlas na výstavbu od ministerstva životného prostredia.

V uplynulých dňoch sa vo Zvolene za účasti zástupcov Občianskeho združenia Slatinka a viac ako 50 ľudí uskutočnilo už aj ústne prerokovanie žiadosti na vydanie územného rozhodnutia.

Priehrada je podľa aktivistov zo združenia Slatinka megalomanský projekt, ktorý nie je potrebný a na jeho výstavbe sa budeme podieľať všetci z verejných zdrojov.

Advokátka VIA IURIS Eva Kováčechová, ktorá spolupracuje s OZ Slatinka zdôraznila, že plán stavby vodného diela je jednoznačne v nesúlade s územným plánom mesta Zvolen, pričom viaceré stavebné objekty sú umiestňované v rozpore so záväznými časťami a regulatívmi územného plánu mesta, iné stavebné objekty nie sú v nich ani zmienené. „Návrh na začatie územného konania neobsahuje potrebné náležitosti ani podklady a vyjadrenia, nevyhnutné pre vydanie územného rozhodnutia,“ uviedla.

Domy v obci Slatinka viacerí využívajú na rekreačné účely alebo sú opustené.
Foto: TASR/Michal Svítok
Podľa aktivistov súčasná žiadosť o vydanie územného rozhodnutia navyše prichádza v situácii, keď Ústavný súd SR ešte stále nerozhodol o zákonnosti procesu posudzovania vplyvov priehrady na životné prostredie, ktorý bol ukončený v roku 2010.

Ako uviedol podnik Vodohospodárska výstavba vo svojom zámere, ktorý predložil na posudzovanie vplyvov na životné prostredie, účelom výstavby priehrady je zlepšenie objemu vody v Slatine pre nadlepšovanie prietokov Hrona tak, aby bolo v každom ročnom období zabezpečené dostatočné množstvo vody pre odberateľov a aj štandardný prietok pre fungovanie vodného ekosystému.

Priehrada má mať objem 27 miliónov metrov kubických a rozlohu 2,3 kilometre štvorcové. Hrádza by mala mať výšku 34 metrov a dlhá by mala byť 250 metrov. Predpokladané náklady na výstavbu sú vyčíslené na 80 miliónov eur. Ochranári však tvrdia, že stavba vyjde na viac ako 200 miliónov eur.