< sekcia Regióny

Slováci a Ukrajinci chcú spoločne predchádzať povodniam

Foto: TASR/AP

Súčasťou projektových aktivít je aj príprava odporúčaní pre lesných hospodárov.


Medzilaborce/Zvolen 9. júna (TASR) - Projekt, ktorý má prispieť k prevencii pred povodňami, realizuje Národné lesnícke centrum (NLC) vo Zvolene s viacerými partnermi z Ukrajiny. Jeho záujmovým územím je povodie Bodrogu na slovenskej i ukrajinskej strane.

"Špecifikom povodia Bodrogu v porovnaní s inými väčšími riekami na Slovensku je veľký podiel takzvaného flyšového pásma a z toho vyplývajúca malá priepustnosť horninového podkladu, väčšia náchylnosť na vznik povodní a taktiež relatívne vyšší význam lesa v protipovodňovej ochrane," informoval TASR Ivan Barka zo zvolenského NLC.

Súčasťou projektových aktivít je preto príprava odporúčaní pre lesných hospodárov. Cieľom je dosiahnuť optimálne plnenie hydrických funkcií lesa na území východného Slovenska či Zakarpatskej Ukrajiny.

"Projekt má prispieť ku komplexnej prevencii povodní a optimalizácii manažmentu lesa z hľadiska protipovodňovej ochrany. Vypracované odporúčania pre lesných hospodárov budú publikované v podobe praktickej príručky v slovenskom i ukrajinskom jazyku," ozrejmil Barka.

V rámci cezhraničného projektu vykonali doposiaľ analýzu potenciálu povodia Bodrogu pre vznik povodní a simulácie vplyvu lesa na hydrologický režim pomocou počítačového modelu.

V súčasnosti sú organizované semináre a terénne workshopy pre lesných hospodárov, vodohospodárov, zástupcov samosprávy, ochrany prírody a ďalšie dotknuté organizácie. Posledné sa konali v okrese Snina - v Stakčíne a v povodí riečky Ulička, ďalšie zorganizujú v meste Medzilaborce a v povodí riečky Vydranka.

Obdobné akcie ako na Slovensku sa realizujú aj na ukrajinskej strane za účasti našich zástupcov. NLC spolupracuje pri projekte s Agentúrou pre trvalo udržateľný rozvoj Karpatskej oblasti so sídlom v Užhorode. Ďalším partnerom je Ukrajinský výskumný ústav horských lesov v Ivano-Frankovsku.