< sekcia Regióny

Slovensko-poľský projekt má zlepšiť rozvoj cykloturistiky

Foto: TASR/Martin Baumann

Projekt je v skutočnosti pokračovaním budovania siete cyklotrás v okolí Bardejova.

Bardejov 8. apríla (TASR) - Lepšie využitie existujúcich možností pre rozvoj poznávacieho turizmu v slovensko-poľskom pohraničí je cieľom projektu „Cyklotrasa Bardejov – Krynica-Zdrój“, ktorý bude realizovať mesto Bardejov v spolupráci so svojim poľským partnerom.

Výzvu na podávanie žiadostí o príspevok z Európskeho fondu sociálneho rozvoja vyhlásil vlani začiatkom leta Prešovský samosprávny kraj, na základe poverenia Riadiaceho orgánu – Ministerstva regionálneho rozvoja Poľskej republiky. Projekt je realizovaný v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – SR 2007 – 2013 sa rozbieha v týchto dňoch.

Koordinátor projektu Ján Novotný z Mestského úradu v Bardejove pre TASR uviedol, že zámerom je prepojiť cyklotrasou dve partnerské mestá Bardejov a Krynica - Zdrój a zároveň jestvujúce cyklotrasy na slovenskej strane a poľskej strane hranice. Celkové oprávnené náklady na realizáciu slovenskej časti projektu sú na úrovni 52.500 eur, z toho 49.934 eur tvorí príspevok z eurofondov.

„V tomto prípade nejde o žiadne veľké stavebné práce, ale o využitie potenciálu, ktorý tu je. V rámci projektu sa vyhotoví cykloturistické značenie, bude osadených šesť informačných tabúľ, vybuduje sa drobná infraštruktúra a okrem toho vydáme 2000 kusov propagačnej publikácie,“ povedal dnes pre TASR Novotný.

Pripomenul, že na ceste z Bardejova až po hranicu vznikne päť odpočívadiel, kde budú stáť prístrešky so sedením s rozmerom 3,5 x 4,2 metra. Zároveň tu vybudujú aj a rovnaký počet exteriérových fitnes prvkov.

Vedúcim partnerom v tomto projekte je Bardejov, domácimi partnermi sú obce Zlaté, Sveržov a Kurov, cezhraničným partnerom je Gmina Krynica – Zdrój. Poľský partner, Gmina Krynica – Zdrój, realizuje podobný projekt značenia cyklotrasy na poľskej strane až po spoločnú štátnu hranicu, kde sa obidve cyklotrasy stretnú.

Novotný konštatoval, že tento projekt je v skutočnosti pokračovaním budovania siete cyklotrás v okolí Bardejova. Podobný sa realizoval vlani v rámci prepojenia Bardejova s poľským mestom Jaslo.