Quantcast
< sekcia Regióny

Snina hľadá zhotoviteľov projektových dokumentácií k enviroprojektom

Ilustračné foto. Foto: TASR - Erika Ďurčová

Projektová dokumentácia k revitalizácii parkov má riešiť spolu tri lokality, historický park, park v blízkosti Domova pokojnej staroby a Centrálny klimatický park.

Snina 18. januára (TASR) - Mesto Snina hľadá zhotoviteľov projektových dokumentácií k enviroprojektom v rámci rozsiahleho projektu Snina - mesto pripravené na klimatickú zmenu. Predmetom dvoch výziev verejného obstarávania, ktoré samospráva zverejnila na svojom webe, je získať projektovú dokumentáciu k výstavbe suchého poldra na Tarnovskom potoku a k revitalizácii spolu troch parkov.

Predmetom zákazky k suchému poldru je vypracovanie projektovej dokumentácie pre vodohospodárske povolenie, stavebné povolenie a samotnú realizáciu stavby. Polder má slúžiť na periodické zaplavovanie a zadržiavanie nadmerného odtoku s možnosťou regulácie postupného odtoku po prívalových dažďoch do blízkej rieky. "Vybudovaním vyššieho pravého brehu rieky a biotechnickou úpravou Tarnovského potoka sa vytvorí mokraď a prepojenie mokrade s riekou Cirocha prečerpávaním," konkretizuje mesto.

Projektová dokumentácia k revitalizácii parkov má riešiť spolu tri lokality, historický park, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou, park v blízkosti Domova pokojnej staroby a Centrálny klimatický park. Ako vyplýva z výzvy, navrhované riešenia majú rešpektovať požiadavky na funkčnosť i estetiku a majú reflektovať na existujúce pešie koridory. V prípade prvých dvoch menovaných parkov sa má dokumentácia zamerať najmä na zabezpečenie vodozádržných opatrení a doplnenie a revitalizáciu stromovej vegetácie. V prípade Centrálneho klimatického parku, ktorý je v súčasnosti nevyužívanou plochou v blízkosti centrálneho námestia, má ísť o projektovú dokumentáciu k víťaznému návrhu na jeho podobu, o ktorom rozhodli Sninčania vlani a má okrem iného zahŕňať i vodnú plochu.

Termín uzávierky oboch výziev je 31. január.

Na rozsiahlom projekte Snina - mesto pripravené na klimatickú zmenu pracuje samospráva od roku 2020, keď naň prostredníctvom Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu získalo nenávratný finančný príspevok vo výške takmer 1,4 milióna eur. Jeho súčasťou je aj už zrealizovaná komplexná rekonštrukcia verejného osvetlenia na Jesenského ulici, zelené strechy na budovách materských škôl (MŠ) či dažďové záhrady vo vnútroblokových priestoroch a areáloch MŠ. Mesto sa na projekte spolupodieľalo sumou približne 160.000 eur, ktorú investovalo do rekonštrukcie verejného osvetlenia.