< sekcia Regióny

Primátor Sobraniec nepovažuje rozpočet na rok 2020 za rozvojový

Primátor mesta Sobrance Pavol Džurina, archívna foto. Foto: TASR/AP

Jedinou výraznejšou investičnou akciou, ktorá k nim so schvaľovaným rozpočtom pribudla, je rekonštrukcia dvoch zariadení pre seniorov.

Sobrance 13. decembra (TASR) – Rozpočet mesta Sobrance na rok 2020, ktorý mestskí poslanci odsúhlasili na svojom rokovaní vo štvrtok (12. 12.), nepovažuje primátor Pavol Džurina za "rozvojový". Ako uviedol pre TASR, samospráva bude v nasledujúcom roku realizovať len projekty, na ktoré sa jej podarilo získať externé zdroje.

Takmer všetky projekty, ktoré mesto plánuje v roku 2020 zrealizovať, boli rozpočtované už na rok 2019. Jedinou výraznejšou investičnou akciou, ktorá k nim so schvaľovaným rozpočtom pribudla, je rekonštrukcia dvoch zariadení pre seniorov. "Vláda nám tu nechala finančné prostriedky na rekonštrukcie denného centra pre seniorov v Komárovciach, ale chceme pripraviť aj nové denné centrum pre seniorov z klubu, ktorý pôsobí v meste," priblížil zdroje financovania tejto aktivity Džurina s tým, že výška nenávratného príspevku predstavuje sumu viac ako 0,3 milióna eur. Z rovnakých zdrojov pochádza i 15.000 eur na investíciu do infraštruktúry miestneho kúpaliska. Ako Džurina ozrejmil, v pláne je rekonštrukcia volejbalového ihriska a pokiaľ to rozpočet dovolí, areál rekreačného zariadenia by sa mohol rozrásť i o hracie prvky pre deti.

Do nového roka prenesenými investičnými akciami sú rekonštrukcia budovy základnej umeleckej školy s predpokladanými nákladmi vo výške viac ako 670.000 eur, výstavba komunitného centra s rozpočtom takmer 0,5 milióna eur, rekonštrukcie materskej školy a učební v dvoch základných školách či revitalizácia medziblokových priestorov na Tyršovej ulici. V januári plánuje samospráva podľa Džurinových slov zrealizovať poslednú etapu obsiahleho projektu "Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu", počas ktorej budú obyvateľom dodistribuovávať záhradné kompostéry.

Rozpočet mesta Sobrance na rok 2020 v sume 9.152.762 eur je navrhnutý ako vyrovnaný. Bežné príjmy vyčíslené na sumu 6.604.772 eur zahŕňajú i zisk z poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady. Predpokladajú ho v sume 187.000 eur. Úpravou výšky poplatkov za odpad samospráva očakáva v tejto položke nárast o 56.000 eur oproti prognózam na rok 2019, výdavky na zber a likvidáciu odpadu odhadla na sumu o 15.000 eur vyššiu ako tento rok.

Z bežného rozpočtu vyčlenila sobranská samospráva na chod a aktivity technických služieb mesta sumu vo výške 360.000 eur. Centrum voľného času bude hospodáriť s rozpočtom viac ako 125.000 eur. Sociálnu oblasť podporí mesto finančnými prostriedkami vo výške viac ako 0,6 milióna eur. Okrem iného sú určené na financovanie bežných výdavkov zariadenia sociálnych služieb a komunitného centra, pokrytie výdavkov súvisiacich s prácou terénnych sociálnych pracovníkov a tiež opatrovateliek, či na poskytovanie príspevku na stravovanie dôchodcov. Športové aktivity obyvateľov podporí samospráva dotáciami v celkovej výške 60.000 eur.