< sekcia Regióny

Žiaci SOŠ obchodu a služieb v Sobranciach sa do školy tešili

Ilustračné foto. Foto: TASR Erika Ďurčová

Súčasťou protipandemických opatrení, ktorá škola zaviedla, je zdržiavanie sa žiakov prevažne vo svojich triedach či pravidelné vetranie priestorov školy.

Sobrance 27. apríla (TASR) – Žiaci Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Sobranciach sa na návrat do školských lavíc tešili. Myslí si to zástupkyňa riaditeľa Jana Vargová na základe počtu študentov prítomných na vyučovaní. V rámci celého východného Slovenska sú SOŠ obchodu a služieb a sobranské gymnázium jedinými dvomi strednými školami, na ktorých sa od pondelka 26. apríla na základe pandemického semafora umožnil návrat k prezenčnej forme výučby pre všetkých študentov.

„Už aj počas dištančného vyučovania sa študenti pýtali, kedy konečne sa budú môcť vrátiť do školy. Zatiaľ sme sa stretli len s pozitívnymi reakciami od študentov, o čom svedčí aj ich dochádzka," uviedla pre TASR s tým, že spomedzi 216 žiakov školy nastúpilo na prezenčné vyučovanie približne 85 percent z nich. Traja študenti majú byť v karanténe, ďalší absentujú pre zdravotné problémy. „Ani jeden študent nehlásil ako dôvod nenastúpenia nesúhlas s testovaním," doplnila. Ako Vargová ďalej priblížila, aklimatizovanie na školské prostredie zrealizovali so svojimi žiakmi v pondelok počas prvých dvoch vyučovacích hodín ich triedni učitelia a prechod na prezenčnú výučbu bol viac-menej plynulý.

Podľa Vargovej slov si svoje študentské povinnosti plnia i maturanti, aj keď sa im štúdium na škole končí už o dva týždne 14. mája. Pri hodnotení na maturitné vysvedčenia budú aj tam vychádzať z aritmetického priemeru známok, výsledok končiacim žiakom prezentujú do 18. mája. „Následne do 21. mája má študent možnosť vyjadriť súhlas alebo nesúhlas so známkou a v prípade, že požiada o preskúšanie, tak ústna časť maturitnej skúšky sa bude konať v termíne od 31. mája do 4. júna po dohode s jednotlivými predsedami maturitných komisií," priblížila. 

Ako dodala, súčasťou protipandemických opatrení, ktorá škola zaviedla, je zdržiavanie sa žiakov prevažne vo svojich triedach či pravidelné vetranie priestorov školy. „Rovnako sa dbá na dezinfekciu spoločných priestorov a hygienických zariadení," uzavrela.