< sekcia Regióny

V Spišskej Belej plánujú zriadiť centrum sociálnych služieb

Spišská Belá, archívna snímka. Foto: TASR/Oliver Ondráš

Poslanci na ostatnom zasadnutí mestského zastupiteľstva v októbri schválili zámer na zriadenie tohto centra.

Spišská Belá 5. decembra (TASR) – V Spišskej Belej začali riešiť problém so Zariadením opatrovateľskej služby (ZOS) na Popradskej ulici, ktoré sa nachádza v mestskej časti Strážky. Mesto ako zriaďovateľ súčasného ZOS sa dlhodobo snaží vyriešiť jeho budúcnosť a ďalšie prevádzkovanie. Zariadenie dotuje aj z vlastných prostriedkov. Ročne podľa primátora Spišskej Belej Štefana Bieľaka dopláca na jeho chod 45.000 eur.

"Prevádzka zariadenia je ekonomicky náročná z dvoch dôvodov. Pre nízky počet klientov sú vysoké personálne a režijné náklady a zároveň pre zlý technický stav budovy, kde je potrebná rekonštrukcia celého objektu, respektíve jeho prestavba," objasnil primátor. Mesto podľa jeho slov prichádza s riešením stavu a ním je zriadiť Centrum sociálnych služieb v Strážkach, ktorého zriaďovateľom bude mesto a bude poskytovať viaceré služby. "Snahou štátu je, aby sa pobytové sociálne služby poskytovali najviac pre 12 klientov v jednom objekte. Zámer mesta predpokladá výstavbu dvoch až troch menších objektov rodinného typu s maximálnym počtom 12 klientov. Nové objekty by mali byť vybudované za súčasným zariadením opatrovateľskej služby. Okrem toho sa bude realizovať rekonštrukcia, prístavba a nadstavba súčasnej budovy zariadenia v Strážkach," priblížil.

V Spišskej Belej by sa v rámci zriadenia centra mali rozšíriť i priestory súčasného existujúceho denného centra. "Malo by ísť o prestavbu a nadstavbu súčasných priestorov za budovou mestskej knižnice na Hviezdoslavovej ulici, nakoľko súčasné priestory veľmi nevyhovujú technicky ani kapacitne," povedal Bieľak. Samospráva získala na vytvorenie centra 180.000 eur. Podľa slov primátora ide o finančný regionálny príspevok z Akčného plánu pre najmenej rozvinuté okresy, ktorý bol schválený vládou SR. Tento príspevok chce mesto použiť na spracovanie projektovej dokumentácie, ako aj na časť stavebných prác spojených s realizáciou tohto zámeru. "Ostatné finančné prostriedky plánuje mesto získať z fondov EÚ v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu – IROP 2014-2020, malo by ísť o 95 percent z celkových nákladov," priblížil Bieľak.

Poslanci na ostatnom zasadnutí mestského zastupiteľstva v októbri schválili zámer na zriadenie tohto centra. V najbližších týždňoch dá mesto podľa Bieľaka vypracovať projektovú štúdiu. "Následne sa dá vypracovať projektová dokumentácia, ktorá určí celkové investičné náklady. Potom sa mesto bude uchádzať podaním samostatného projektu o získanie financií z fondov EÚ. V prípade úspešnosti projektu by sa mesto pustilo do realizácie zriadenia tohto centra s predpokladaným začatím stavebných prác v prvej polovici roku 2018," vysvetlil Bieľak. V prípade neúspešnosti mesto zúži projekt len na rekonštrukciu súčasného objektu ZOS v Strážkach z už schváleného regionálneho príspevku.