< sekcia Regióny

Zrakovo a zdravotne postihnutým deťom pomáhajú v centre Stadetore

Ilustračná snímka Foto: TASR/Martin Baumann

Detské centrum pozostáva zo špeciálnej materskej školy Očko a jej súčastí, Domova sociálnych služieb Slniečko a detského centra Miláčik.

Banská Bystrica 22. novembra (TASR) – Detské centrum Stadetore v Banskej Bystrici na Slnečnej ulici vzniklo z niekdajšieho Očného a rehabilitačného sanatória pre deti predškolského veku. V roku 2008 ho Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) zrušil pre problémy s financovaním. Dnes je zrejmé, že rozhodnutie vtedajšieho vedenia magistrátu, ktoré od BBSK získalo objekt do vlastníctva, bolo správne.

Detské centrum zastrešuje nezisková organizácia Stadetore. Jej spoluzakladateľom je aj mesto Banská Bystrica, ktoré prenajíma priestory za symbolické euro. Náklady na prevádzku však predstavujú 25.000 eur ročne a nezisková organizácia udržuje a zveľaďuje majetok mesta, teda budovu a aj jej okolie.

Na financovaní prevádzky sa podieľajú BBSK, mesto Banská Bystrica z výnosu podielových daní na deti, ktoré dostane z daňového úradu ako obec v zmysle zákona o rozdeľovaní podielových daní obce, poskytovatelia zdravotníckej starostlivosti dodávateľským spôsobom a rodičia.

Podľa vedúcej odboru sociálnych vecí a projektového riadenia Mestského úradu v Banskej Bystrici Márie Filipovej, centrum dnes patrí medzi najlepšie zariadenia v poskytovaní školských a sociálnych služieb. Deti tam smerujú na základe odporúčania oftalmológa, neurológa či fyziatra a odborníkov z Centra špeciálnopedagogického poradenstva. To je súčasťou špeciálnej materskej školy, ktorú táto organizácia prevádzkuje.

Detské centrum Stadetore pozostáva zo špeciálnej materskej školy Očko a jej súčastí, Domova sociálnych služieb Slniečko a detského centra Miláčik.

Očko je súkromná špeciálna materská škola spravidla pre deti s poruchou binokulárneho videnia, o ktoré sa stará odborný personál. V súčasnosti ju navštevuje 32 detí, ktoré sú rozdelené do štyroch tried. Mohli by prijať aj ďalšie, ale z priestorových dôvodov to nie je už možné.

Domov sociálnych služieb Slniečko je určený pre zdravotne ťažko postihnuté deti vo veku od dvoch do ôsmich rokov, ktoré sú odkázané na pomoc inej osoby. Dnes ho navštevuje 11 detí. Zdravotnícku starostlivosť im poskytuje fyzioterapeutka, k dispozícii je aj špeciálny pedagóg, sociálny pracovník, asistentka sociálnej rehabilitácie a opatrovateľky.

Centrum Miláčik je určené pre zdravé deti do začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky. Predmetom činnosti je podpora a rozvoj samostatnosti dieťaťa vo všetkých oblastiach bežného života, rozvoj myslenia, podpora kreativity a fyzickej aktivity. Slúži len ako doplnková služba.