Quantcast
< sekcia Regióny

Stanovisko konzorcia A.R.K. technické služby k zimnej údržbe

Foto: A.R.K. technické služby s.r.o.

Na základe medializovaných informácii, ktoré sa týkali zimnej údržby v meste Bratislava, je dôležité objasniť niekoľko faktov a súvislostí.

Bratislava 31. januára (OTS) - Začiatkom chceme uviesť, že spoločnosti, ktoré sú členmi konzorcia A.R.K. technické služby, s.r.o. zabezpečovali komplexnú zimnú a letnú údržbu pre Hlavné mesto Bratislava aj v predchádzajúcom osemročnom zmluvnom období, kde sme v šiestom roku trvania zmluvy dostali výpoveď bez udania dôvodu primátorom Hlavného mesta Bratislava p. Ďurkovským. Následne bola vyhlásená medzinárodná verejná súťaž, ktorej sme sa ako konzorcium zúčastnili.

V prvej elektronickej aukcii, ktorú Magistrát vyhlásil, sme uspeli s najnižšou cenou v konkurencii viacerých uchádzačov.

Základné fakty
Zimná údržba pozostáva z pohotovosti na pracovisku, výkonov a spotreby posypového materiálu. Pohotovosť na pracovisku je štandardnou súčasťou zimnej údržby na cestách I. a II. triedy. V rovnakom režime zabezpečujú zimnú údržbu aj Národná diaľničná spoločnosť, Slovenská správa ciest a VÚC – regionálne cesty. V okolitých krajinách (napr. Rakúsko) je dokonca stanovená zákonom počas zimných mesiacov bezohľadu na charakter počasia.

Pracovníci v pohotovosti, v prípade, že nie je zásah zimnej údržby, vykonávajú práce letného charakteru súvisiace s bežnou údržbou čistoty mesta (strojné zametanie komunikácií, ručné zametanie chodníkov, lávok, námestí, zastávok MHD, orezávanie stromov v trolejovom vedení s použitím vysokozdvižnej plošiny, vyberanie odpadkových košov a likvidovanie následkov havárií, …).

Ceny
Foto: A.R.K. technické služby s.r.o.
Pohotovosť ručného pracovníka 5,70 eur/hod v Bratislave nezahŕňa len samotného pracovníka ale aj:
- Vozidlá na rozvoz pracovníkov
- Dispečera
- Dispečerské vozidlá
- Strojníka
- Nakladač na nakládku posypového materiálu
- Materiálno technické zabezpečenie (areál, šatne, garáže, pracovné oblečenie, lopaty, sekáče na ľad, motorové frézy, ručné rozmetadlá)

Výkon ručného pracovníka 6,51 eur/hod v Bratislave zahŕňa:

- Prácu samotného pracovníka
- Výkon dispečera
- Výkon dispečerského vozidla
- Prejazdové kilometre vozidiel do 3,5 tony na rozvoz ľudí
- Prejazdové kilometre vozidiel na rozvoz posypového materiálu
- Výkon nakladačov vrátane strojníkov
- Výkon motorových ručných fréz a rozmetadiel

Na výkon 81 ručných pracovníkov (v jednej smene) disponujeme 25 dodávkovými vozidlami, dvoma nakladačmi a štyrmi dispečerskými vozidlami.

Podľa medializovaných informácii (denník Pravda zo dňa 25.1.2014), že jeden človek v pohotovosti stojí mesto 5100 eur (cena s DPH) je dôležité podotknúť, že pri nepretržitej pohotovosti 24 hodín denne, 31 dní v mesiaci je hodinový fond 744 hodín čo pri platnej legislatíve Slovenskej republiky predstavuje 4-smennú prevádzku, čo činí cenu práce na jedného zamestnanca 1062 eur/ mesiac. Po všetkých zákonných odvodoch by predstavoval v čistom mesačný plat približne 600 eur. Táto čiastka pripadajúca na jedného zamestnanca zahŕňa aj všetky vyššie uvedené zložky jednotkovej ceny pohotovosti.

Medializované informácie je potrebné chápať v širších súvislostiach, ktoré Vám radi objasníme a všetky následné otázky ochotne zodpovieme.