< sekcia Regióny

Stavebník nenahlásil archeologický nález, ukrátil sa o niekoľko tisíc

K zisteniu nálezu došlo podľa archeológa Krajského pamiatkového úradu (KPÚ) v Trnave Matúša Sládka pri náhodnej obhliadke lokality. Foto: Krajský pamiatkový úrad Trnava – KPÚ Trnava

K zisteniu nálezu došlo podľa archeológa Krajského pamiatkového úradu (KPÚ) v Trnave Matúša Sládka pri náhodnej obhliadke lokality.

Trnava 21. apríla (TASR) – O niekoľko tisíc eur nálezného sa ukrátil stavebník rodinného domu v Trnave, ktorý opomenul archeologický nález na pozemku v lokalite Pekné pole 7 za morovou kaplnkou na Kopánke. I keď na pozemku nebol pôvodne nariadený archeologický výskum, črepy nájdené v zemine a pozostatky obydlia, staré niekoľko tisíc rokov, mal v zmysle zákona nahlásiť pamiatkarom.

K zisteniu nálezu došlo podľa archeológa Krajského pamiatkového úradu (KPÚ) v Trnave Matúša Sládka pri náhodnej obhliadke lokality. "Postrehli sme narušenie archeologického náleziska, je zastavené bez preskúmania," konštatoval. Následne najmä z háld vykopanej zeminy získali desiatky črepov z mladšej doby kamennej, bronzovej, staršej a mladšej doby železnej, vrcholného a neskorého stredoveku a v jednom výkope bol zvyšok objektu s množstvom mazanice a keramickými črepmi z halštatskej kultúry staršej železnej doby. "Na ešte nezastavané stavebné pozemky nariadi KPÚ investorom povinnosť zabezpečiť archeologické výskumy a výstavbu budeme ďalej monitorovať," uviedol Sládok. Z lokality Kopánka, ako doplnil, sú známe najmä z okolia morovej kaplnky viaceré nálezy, ukázalo sa však, že osídlenie tam bolo rozsiahlejšie, ako sa predpokladalo.

Sládok upozornil, že investori, stavebníci a pracovníci na stavbách majú zákonnú povinnosť ohlásiť archeologický nález. "Sú to ľudské kosti, keramické črepy, nádoby, nástroje a mince spred roku 1919 a vojnové predmety spred roku 1946 na zemi, v zemi, vo vode či v hmote stavby," informoval. Potrebné je ohlásiť aj podozrenie na takýto nález alebo objekt, keďže si laik nemusí byť istý, na čo narazil. "Neohlásenie nálezu môže byť vyhodnotené ako priestupok alebo iný správny delikt v zmysle pamiatkového zákona a v závažných prípadoch aj ako trestný čin. Na druhej strane bezodkladné ohlásenie hodnotného nálezu ponechaného na mieste môže byť ohodnotené nálezným, ktoré je na Slovensku vo výške až 100 percent hodnoty nálezu. Zatajovanie nálezov sa tak jednoznačne nikomu neoplatí," dodal Sládok. Uviedol, že KPÚ Trnava v roku 2019 udelil na úseku ochrany archeologického dedičstva v súvislosti so stavebnou činnosťou 11 pokút v celkovej výške 100.600 eur.