Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 27. február 2024Meniny má Alexander
< sekcia Regióny

Stropkov uzavrel roky sa vlečúci spor s PKB Invest dohodou

Ilustračné foto Foto: TASR/AP

Posledné pojednávanie na svidníckom súde sa konalo 29. apríla tohto roku.

Stropkov 20. júna (TASR) - Schválením súdneho zmieru dali v stredu (19. 6.) poslanci mestského zastupiteľstva v Stropkove definitívnu bodku za sporom samosprávy s prešovskou spoločnosťou PKB Invest, s.r.o. Tá mesto žalovala pre podozrenie z bezdôvodného obohatenia. Predmetom sporu boli neverifikované práce naviac za 272.500 eur, ktoré mala firma v rámci rekonštrukcie hnedého priemyselného parku v rokoch 2010 a 2011 vykonať nad rámec platnej zmluvy. TASR o tom informoval hovorca mesta Stropkov Peter Novák.

Realizáciu prác naviac odobril podpisom dodatku k zmluve o dielo podľa radnice bývalý primátor Peter Obrimčák. Urobil tak bez vedomia poslancov zastupiteľstva i kompetentných zamestnancov úradu. Dodatok okrem toho nebol v zákonnej lehote troch mesiacov zverejnený na internetovej stránke mesta, čím stratil platnosť i účinnosť. Práce naviac neboli odsúhlasené ani stavebným dozorom a bolo sporné, či a v akom rozsahu boli realizované. Mesto z tohto dôvodu odmietlo uhradiť doručenú faktúru.

Do ďalšej etapy sa spor dostal vo februári 2014, kedy bývalý primátor podpísal s prešovskou firmou dohodu o urovnaní. Svojím konaním vtedy uznal údajný dlh samosprávy. Dokument následne na okresnom súde spochybnili siedmi poslanci mestského zastupiteľstva. Za pravdu im dal prvostupňový a neskôr i krajský súd (KS). "Dodatok nebol zverejnený v zákonom stanovenej lehote a preto sa naň muselo hľadieť, ako keby k jeho uzavretiu vôbec nedošlo. V čase uzatvorenia dohody o urovnaní teda záväzok vyplývajúci z dodatku už neexistoval, preto ani objektívne nemohol byť nahradený novým záväzkom," uvádza sa v rozhodnutí KS. V odôvodnení uznesenia zároveň pripomenul, že z uzatvorenej dohody nie je zreteľné ani to, či deklarované práce naviac boli riadne a včas vykonané, v akom rozsahu, či boli prevzaté stavebným dozorom a či došlo ku kontrole správnosti a úplnosti platobných dokladov.

Po tomto verdikte sa PKB Invest obrátila na súd a žiadala úhradu faktúry za práce naviac, ako aj úroky z omeškania, trovy konania a náklady na právne zastúpenie. V prípade uznania ich nároku by malo mesto zaplatiť vyše 450.000 eur. Na pojednávaní v januári 2016 nariadil Okresný súd vo Svidníku znalecké dokazovanie. Súdny znalec v odbore stavebníctva ohodnotil výšku vykonaných prác v dvoch úrovniach, 154.971,43 eura, čo je hodnota prác vychádzajúca z predložených faktúr žalobcu, respektíve 136.239,26 eura, čo je hodnota prác vychádzajúca zo smerných orientačných cien Cenekon. Stavebný dozor vo svojom stanovisku ohodnotil práce na 136.996,66 eura.

Posledné pojednávanie na svidníckom súde sa konalo 29. apríla tohto roku. Obe strany vzali na vedomie závery znaleckého dokazovania a deklarovali zámer uzavrieť roky sa vlečúci spor zmierom. Na pojednávaní bol predložený návrh, aby mesto Stropkov zaplatilo spoločnosti PKB Invest sumu 200.000 eur v lehote do 30. júna 2019, pričom žiadna zo strán sporu nebude mať právo na náhradu trov konania. Návrh na uzatvorenie zmieru bol v stredu predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva. Za hlasovalo 15 prítomných poslancov, jeden sa zdržal. Na úhradu dlhu si samospráva vezme krátkodobý úver.

"Nemôžem povedať, že ma dohoda teší. Pretože 200.000 eur by sme si vedeli predstaviť investovať aj efektívnejšie. Bohužiaľ, dobehol nás starý spor a neuvážené konanie môjho predchodcu. Preto schválenú dohodu vnímam ako rozumný kompromis v roky sa vlečúcom spore. Mesto akceptovalo závery znaleckého dokazovania a z toho sa pri uzatvorení zmieru vychádzalo. Navyše, oproti pôvodným nárokom žalobcu je suma podstatne nižšia," uviedol po schválení zmieru na zastupiteľstve primátor Stropkova Ondrej Brendza.