Quantcast
< sekcia Regióny

STU plánuje škôlku rozšíriť a vytvoriť pracovisko aj v Mlynskej doline

Na Bernolákovej ulici v Bratislave univerzitná materská škola STUbáčik, archívna snímka. Foto: TASR - Martin Baumann

Stubáčik má podľa Rybanského ambíciu usmerňovať vzdelávanie detí prostredníctvom dynamických edukačných aktivít podľa školského vzdelávacieho programu Malí vedci.

Bratislava 28. februára (TASR) – Slovenská technická univerzita (STU) v Bratislave uvažuje v budúcnosti rozšíriť kapacitu materskej školy Stubáčik a vytvoriť v študentských domovoch v Mlynskej doline dislokované pracovisko. Kapacita, ktorú škôlka aktuálne má, nestačí uspokojiť záujem. Pre TASR to poznamenal hovorca STU Juraj Rybanský.

Univerzita sa rozhodla zriadiť materskú školu Stubáčik pre deti svojich zamestnancov, študentov a doktorandov najmä pre nedostatok miest vo verejných materských školách na území mesta Bratislava. "Tiež preto, že nie každý zo spomínaných skupín má trvalý pobyt v hlavnom meste a prijímanie do škôlok je často podmienené trvalým bydliskom dieťaťa i rodiča," vysvetlil Rybanský. V tomto školskom roku sa do materskej školy prihlásilo 22 detí, čo je zároveň maximálna kapacita materskej školy.

Stubáčik má podľa Rybanského ambíciu usmerňovať vzdelávanie detí prostredníctvom dynamických edukačných aktivít podľa školského vzdelávacieho programu Malí vedci. "S využitím zážitkového učenia, bádania, skúmania, pozorovania, experimentov by sa tak deti mali postupne učiť chápať zákonitosti prírody a potrebu jej ochrany, nadobúdať vedomosti, schopnosti a pripravenosť na školskú dochádzku," priblížil Rybanský.

Deti, ktorých rodičia nemajú nič spoločné s univerzitou, univerzitnú materskú školu nenavštevujú. "V súčasnosti materskú školu navštevujú tri deti, ktorých rodičia nie sú zamestnancami, respektíve študentmi STU, avšak s STU úzko spolupracujú," uzavrel Rybanský.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu v roku 2020 vyčlenilo na projekty zriadenia materských škôl na vysokých školách jeden milión eur. Dotácie na tento účel boli poskytnuté piatim verejným vysokým školám, a to Univerzite Komenského v Bratislave, Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Žilinskej univerzite v Žiline a Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre.